Nhạc: Lửa Sáng Niềm Tin – Hằng Vang

Có khá nhiều bài hợp xướng tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức. Trong đó có bài Lửa sáng Niềm Tin của nhạc sĩ Hằng Vang đã từng đạt giải nhất Hợp Ca với ban hợp ca La hầu La, Tổ đình Quán Thế Âm-Phú Nhuận:

bodhisattva1

Lua sang niem tinz

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm Đón Xuân – Phạm Đình Chương

ducquang

Nhạc Karaoke: Tứ Thánh Đế – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Vòng tay thương yêu

ducquang