Nhạc: Lửa Sáng Niềm Tin – Hằng Vang

Có khá nhiều bài hợp xướng tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức. Trong đó có bài Lửa sáng Niềm Tin của nhạc sĩ Hằng Vang đã từng đạt giải nhất Hợp Ca với ban hợp ca La hầu La, Tổ đình Quán Thế Âm-Phú Nhuận:

bodhisattva1

Lua sang niem tinz

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm: Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

ducquang

Con Ngựa Của Thái Tử

phuocthanh

THẦY TÔI

nhuanphap