Bài Ca Cuối Lửa hay Đêm giã từ – Anh Lạc

Xin chú ý! Bài ca này có nhịp 6/8 tức là ca chậm rãi – Khi hát không vỗ tay, không đàn hay gõ nhịp. Giống như bài ca chia tay Dây thân ái, bài này cũng thuộc nghi thức tàn lửa của Gia Đình Phật Tử.

Bài khác nên xem

BHD Trung ương tổ chức lễ trao học bổng “Vòng tay áo Lam” năm 2019

nhuanphap

Những tượng Phật cổ xưa của Việt Nam

phuocthanh

Thơ – Chúc xuân – Tình Xuân

datthinh