Bài Ca Cuối Lửa hay Đêm giã từ – Anh Lạc

Xin chú ý! Bài ca này có nhịp 6/8 tức là ca chậm rãi – Khi hát không vỗ tay, không đàn hay gõ nhịp. Giống như bài ca chia tay Dây thân ái, bài này cũng thuộc nghi thức tàn lửa của Gia Đình Phật Tử.

Bài khác nên xem

Từ ký ức một mùa Phật đản của Dương Kinh Thành

phuocthanh

THẦY TÔI

nhuanphap

Bông hồng cài áo

datthinh