Nhạc karaoke: Xuân Lam – Tâm Trí Quang Vui

Nhạc phẩm XUÂN LAM – Tác giả Tâm Trí Quang Vui (USA) – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Bài khác nên xem

Bông hồng trắng dâng Nội…

Huệ Quang GĐPTVN

Chân dung Người Áo Lam (tưởng niệm Anh Như Tâm-Nguyễn Khắc Từ)

Huệ Quang GĐPTVN

Bàn Giao Thế Hệ

phuocthanh