Nhạc Karaoke: Ngày Đẹp Trần Gian – Hằng Vang

Nhạc phẩm NGÀY ĐẸP TRẦN GIAN – Nhạc & lời Hằng Vang – tốp ca Nhật Nguyệt – Part of karaoke: Đức Quảng

 

Bài khác nên xem

Tỉa nhánh cây khô

phuocthanh

Cảm nhận từ hình ảnh người Phụ Nữ trong Phật giáo

phuocthanh

Lễ Hiệp kỵ của Gia đình Phật tử Khánh Hòa – năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN