Nhạc Karaoke: Lửa Dũng – Đức Quảng

Nhạc phẩm LỬA DŨNG – Nhạc và lời: Đức Quảng – Hoà âm: Hoài Phương – Tiếng hát: Anh Thy

 

Bài khác nên xem

Trại Lộc Uyển 29 “Phát khởi đức tin – Nhập Trì Địa Bồ tát hành”

nhuanphap

Bình Yên

phuocthanh

Dư Âm Không Dứt (tiếp phần 4)

ducquang