Nhạc Karaoke: Hôm Nay Họp Đoàn – Tâm Nguyện

Nhạc phẩm HÔM NAY HỌP ĐOÀN – Tác giả: Tâm Nguyện.- Hòa âm Hoài Phương – Tốp ca Khánh Vân – Video karaoke: Musiv GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới thành kính tưởng niệm Hòa thượng Ân sư

nhuanphap

Hội thảo Huynh trưởng Thiếu Nam và HTr ngành Đồng GĐPT Bình Thuận

Tâm Lễ

BHD Gia Định tổ chức Trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 34

nhuanphap