GĐPT Gia Định: Lễ thọ cấp Tín – cấp Tập năm 2016

Chủ nhật ngày 06/3/2016 vừa qua tại tu viện Quảng Hương Già Lam, BHD GĐPT Gia Định đã trang trọng tổ chức lễ thọ cấp Tín – cấp Tập năm 2016. Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng già Chứng minh GĐPT Việt Nam, Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Gia Định. Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân chủ tọa buổi lễ. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các Huynh trưởng trong Thường vụ BHD, Ủy viên, Phụ tá Ủy viên, Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tín, cấp Tập, Huynh trưởng đại diện các đơn vị đồng tham dự. Lễ thọ cấp năm nay, ghi nhận có 16 Huynh trưởng cấp Tập tân thăng cấp Tín và 05 Huynh trưởng tân thăng cấp Tập.

Sau lễ thọ cấp, BHD Gia Định tiến hành tổ chức lễ khai khóa bậc Lực từ năm thứ nhất (khóa 21) đến năm thứ năm (khóa 17). Đồng thời trong phiên họp BHD Gia Định tháng 3/2016, BHD cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm Phụ tá Ủy viên BHD nhiệm kỳ 2016 – 2020 và trao phù hiệu chức vụ cho các Huynh trưởng.

GĐPT Gia Định

(Ảnh: Quảng Từ)

LỄ THỌ CẤP TÍN – CẤP TẬP
_MG_3019 _MG_3022 _MG_3023 _MG_3025 _MG_3025a _MG_3025b _MG_3027 _MG_3028 _MG_3030 _MG_3031 _MG_3033 _MG_3034 _MG_3035 _MG_3036 _MG_3037 _MG_3044 _MG_3045 _MG_3046 _MG_3047 _MG_3050 _MG_3053 _MG_3061 _MG_3071 _MG_3072 _MG_3074 _MG_3076 _MG_3077 _MG_3079 _MG_3080 _MG_3082 _MG_3083 _MG_3084 _MG_3085 _MG_3086 _MG_3089 _MG_3090 _MG_3092 _MG_3095 _MG_3103 _MG_3104 _MG_3107 _MG_3109 _MG_3112 _MG_3114 _MG_3116 _MG_3118 _MG_3119 _MG_3120 _MG_3121 _MG_3123 _MG_3124 _MG_3125 _MG_3126 _MG_3128 _MG_3133 _MG_3140 _MG_3144 _MG_3145

LỄ KHAI KHÓA BẬC LỰC NĂM 2016
_MG_3149 _MG_3151 _MG_3152 _MG_3153 _MG_3154 _MG_3155 _MG_3157 _MG_3160 _MG_3163 _MG_3168 _MG_3170 _MG_3171 _MG_3173
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH & TRAO PHÙ HIỆU PHỤ TÁ ỦY VIÊN BHD GIA ĐỊNH
_MG_3179 _MG_3180 _MG_3181 _MG_3182 _MG_3191 _MG_3192 _MG_3193 _MG_3195 _MG_3197 _MG_3198 _MG_3199 _MG_3203 _MG_3205 _MG_3209

Bài khác nên xem

(BHD Gia Định) Trại Dũng liên quận Gò Vấp – Bình Thạnh 2019

nhuanphap

Aung San Suu Kyi & hồn của nước

phuocthanh

Lễ Thành Đạo, Lễ Kỳ Siêu Hiệp Kỵ BHD GĐPT Quảng Nam

Linh Nguyên