Nhạc Karaoke: Bông Hồng Cài Áo

Nhạc phẩm BÔNG HỒNG CÀI ÁO – văn ý: Nhất Hạnh – Nhạc Phạm Thế Mỹ – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ Xuân Chánh thu âm năm 2000

https://www.youtube.com/watch?v=bAV4zrR803s

Bài khác nên xem

HẠNH NỮ – GĐPT Bình Phước

Linh Nguyên

Thư Giãn

nhuanphap

Hình Ảnh Kỷ niệm chu niên lần thứ 60 GĐPT An Cựu (BHD Thừa Thiên)

phuocthanh