Nhạc Karaoke: Bé Thơ Đi Lễ Chùa – Giác An

Nhạc phẩm: BÉ THƠ ĐI LỄ CHÙA – Tác giả Giác An – Hòa âm: Hoàng Phúc – Song ca Diệu Trúc -Viên Nguyệt – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Video ca khúc: MÃI MỘT TÌNH LAM – Tưởng niệm Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng.

Khấp báo Hòa thượng THÍCH NGUYÊN NHƯ – Trụ trì Tập Thành Cổ Tự tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

Tưởng nguyện húy nhật thứ 15 HTr Trí Thành – Hồ Xuân Lộc (Cố Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh)