Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Duyên lành hội đủ, vườn lam Ninh Thuận thêm một lần nữa ghi dấu ấn lịch sử để bước sang một trang sử mới. Tiếp nối thành công của Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kì 2016 – 2020, vào ngày 18 và 19/7/2020, tại chùa Phước Thạnh, BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức Đại hội Huynh trưởng nhiệm kì 2020 – 2024 nhằm nhìn lại chặng đường đã đi qua, rút ra những ưu – khuyết điểm cần thiết, từng bước kiện toàn nhân sự để hoàn thành sứ mạng mà Đại hội giao phó.

Tham dự Đại hội có hơn 100 Huynh trưởng đại diện cho 26 đơn vị trực thuộc BHD Ninh Thuận; trong đó Đại biểu chính thức: 98, Đại biểu dự thính: 06. Vào lúc 14 giờ ngày 18/7/2020, phiên họp tiền Đại hội được diễn ra dưới sự điều hành của đoàn chủ tọa gồm: Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó trưởng ban thường trực Hội đồng cấp Dũng, Tổng Thư ký BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh, Ủy viên Thủ quỹ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Trưởng ban BHD GĐPT Ninh Thuận; Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Công – Lương Hoàng Đế, Phó trưởng ban Ngành Nam GĐPT Ninh Thuận; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Tăng – Trần Thị Kim Cúc, Phó trưởng ban Ngành Nữ GĐPT Ninh Thuận. Phiên họp đã thảo luận, thông qua Nội lệ Đại hội , chương trình tổng quát, chương trình các lễ khai mạc, bế mạc, các phiên họp khóang đại và dự kiến cung thỉnh chư tôn đức chứng minh , các huynh trưởng chủ tọa các buổi lễ và các  phiên họp. Trong giờ giải lao, các khu vực hội ý riêng để giới thiệu Huynh trưởng đại diện cho 4 khu vực.

Đúng 7 giờ ngày 19/07/2020, toàn thể Đại biểu trang nghiêm vân tập Chánh điện, tiến hành nghi thức cầu an. Sau đó, Lễ khai mạc Đại hội được tiến hành lúc 8 giờ.

Toàn thể Đại hội thành tâm cung nghinh Đại đức Thích Hạnh Từ, trụ trì chùa Hoài Nhơn; Đại đức Thích Thông Trí, trụ trì chùa Đô Vinh; Đại đức Thích Hạnh Bảo, trụ trì chùa Bảo Sơn; Đại đức Thích Nguyên Huấn, trụ trì chùa Phước Huệ; Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Đức, viện chủ Tổ đình Diệu Nghiêm; Sư cô Thích Nữ Chơn Lý, trụ trì chùa Pháp Hải; Sư cô Thích Nữ Đức Diệu, trụ trì chùa Đạo Long; Sư cô Thích Nữ Liên Nhàn, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình, quang lâm chứng minh.

Đại hội đón chào sự hiện diện chủ tọa của Phái đoàn BHD Trung ương gồm: Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó trưởng ban thường trực Hội đồng cấp Dũng, Tổng Thư ký BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh, Ủy viên Thủ quỹ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Trương Ban Hướng Dẫn Ninh Thuận; Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Công – Lương Hòang Đê, Phó Trương Ban ngành Nam; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Tăng – Trần Thị Kim Cúc, Phó Trưởng Ban ngành Nữ .

Đồng thời, sự hiện diện của Huynh trưởng cấp Tấn Huệ Quảng – Nguyễn Phúc Quang, Đại diện BHD Trung ương tại Miền Liễu Quán; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Thông – Trần Văn Hữu, Phụ tá Đại diện Miền Liễu Quán, đã góp phần làm cho không khí Đại hội thêm ấm áp tình lam.

Sau lễ Khai mạc, Đại hội tiến hành phiên họp Khoáng đại, thông qua Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kì 2016 – 2020, Báo cáo đề án Phật sự nhiệm kì 2020 – 2024, trình bày tham luận của các Hội đồng cấp Tấn, cấp Tín. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành công cử Ban Hướng Dẫn nhiệm kì 2020 – 2024. Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc được toàn Đại hội thống nhất bỏ phiếu tín nhiệm chức vụ Trưởng ban BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kì 2020 – 2024. Sau đó, Đại hội tiếp tục bầu Ban thường vụ BHD.11 Huynh trưởng được Đại hội giới thiệu ứng cử. Sau phần kiểm phiếu công khai, 8 Huynh trưởng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban thường vụ BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kì 2002 – 2024. Tân Ban thường vụ tiến hành họp  để hoàn chỉnh Ban Hướng Dẫn, phân công các chức danh trong Ban Thường vụ và mời Ủy viên ngành, Ủy viên chuyên môn.

Lễ Bế mạc diễn ra dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Hạnh Từ, trụ trì chùa Hoài Nhơn; Đại đức Thích Thông Trí, trụ trì chùa Đô Vinh. Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Trưởng ban BHD GĐPT Ninh Thuận công bố thành phần nhân sự BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2024. Tân BHD ra mắt Chư tôn đức cùng toàn thể Huynh trưởng đại biểu, phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm điều hành Phật sự BHD GĐPT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2024. Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Tổng Thư ký BHD Trung ương GĐPT Việt Nam thừa nhận Tân BHD GĐPT Ninh Thuận và gắn phù hiệu chức vụ. Toàn thể đại biểu thành tâm cung đón lời đạo từ của Đại đức Thích Hạnh Từ, y giáo phụng hành lời dạy của ngài.

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận nhiệm kì 2020 – 2024 thành tựu viên mãn lúc 17 giờ ngày 19/07/2020 trong hồng ân gia hộ của Tam Bảo, trong ý nguyện của tất cả lam viên, trong niềm hoan hỉ vô tận của tình lam yêu thương và hòa hợp.

Văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận

Hình ảnh phiên họp tiền Đại hội

Hình ảnh Khai mạc Đại hội

Hình ảnh Bế mạc Đại hội

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.018/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Thông tư tổ chức kỳ nguyện và cứu trợ đồng bào bị bão lụt miền Trung

nhuanphap

Thông tư: Tang lễ Trưởng lão HT thượng NGUYÊN hạ TỊNH tự LƯU THANH

nhuanphap