Nhạc: Em Là Vì Sao Sáng – Nguyễn Hiền

Ngày 25/08/1963  thiếu nữ  Gia Đình Phật Tử Quách Thị Trang Pháp danh Diệu Nghiêm bị bắn chết trong đoàn biểu tình trước công trường Diên Hồng (nay là bùng binh Quách Thị Trang) trước cổng chợ Bến Thành. Chị là biểu tượng của học sinh Phật Tử, được phong thánh tử Đạo Phật Giáo Việt Nam:

Bài khác nên xem

Nhạc: Đêm Lam Sơn – Thanh Thoại

ducquang

Nhạc Karaoke: ANOMA – Ngô Mạnh Thu

ducquang

Nhạc Karaoke: Đường Lam Tình Lam – Chúc Linh

ducquang