Nhạc: Bông Hồng Cài Áo – T. Nhất Hạnh,Phạm Thế Mỹ

Tập văn Bông Hồng Cài Áo của thầy Nhất Hạnh như một bài ca lan truyền khắp nơi ở khoảng cuối thập niên 1960 – Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã bắt được nhịp điệu đó để phổ nhạc và hóa thành tập quán Bông hồng cài áo trong mùa Vu Lan:

Bài khác nên xem

DVD Karaoke Mừng Xuân Di Lặc

ducquang

Nhạc karaoke: Xuân Lam – Tâm Trí Quang Vui

ducquang

Nhạc Karaoke: Xuân Lễ Phật – Tâm Đức

ducquang