Nhạc: Xuân Lam – Tâm Trí – Quang Vui

Trang Nhà xin giới thiệu nhạc phẩm Xuân Lam của huynh trưởng lão thành Tâm Trí-Nguyễn Quang Vui  thuộc Miền Vĩnh Nghiêm (Hải Ngoại) khởi đầu mùa xuân GĐPT hôm nay(Nhạc nền Xuân Lam đang mở trên trang chủ) mới quý anh chị tập hát theo:

Bài khác nên xem

Nhạc: Mẹ Là Tất Cả – Đức Quảng

ducquang

BHD Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang đảnh lễ giác linh Hòa thượng viện chủ chùa Từ Nhãn

Tâm Lễ

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 5/2020

Tâm Lễ