Nhạc: Xuân Lam – Tâm Trí – Quang Vui

Trang Nhà xin giới thiệu nhạc phẩm Xuân Lam của huynh trưởng lão thành Tâm Trí-Nguyễn Quang Vui  thuộc Miền Vĩnh Nghiêm (Hải Ngoại) khởi đầu mùa xuân GĐPT hôm nay(Nhạc nền Xuân Lam đang mở trên trang chủ) mới quý anh chị tập hát theo:

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng Mừng Chu Niên 70 Năm

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Tưởng Niệm: Thông Già Rủ Bóng Vườn Lam

ducquang

BHD Quảng Đức Viếng Lễ Tang

ducquang