Ngành Nữ Lâm Đồng đã tổ chức buổi sinh hoạt năm 2018.

0

Ngày 30/9/2018, tại Tịnh xá Ngọc Thiền Ngành Nữ Lâm Đồng đã tổ chức buổi sinh hoạt năm 2018.

Tham dự có Chị trưởng ban BHD, các anh chị thành viên BHD, các chị BĐD các khu vực, các chị là Gia trưởng – LĐT – Đoàn trưởng, phó – chúng trưởng, phó Ngành Thiếu và Ngành Thanh các đơn vị trong tỉnh. Só lượng 123 chị.
Buổi sinh hoạt nhằm đánh giá tình hình sinh hoạt, tu học của Ngành Nữ trong thời gian qua đồng thời định hướng cho thời gian tới.
Buổi chiều các chị đã thực hiện một vài kỹ năng của trại nhằm giúp cho các trưởng ôn lại những điều đã học trong quá trình sinh hoạt để hướng dẫn các em tại đơn vị.
Buổi sinh hoạt đã hân hạnh được đón tiếp các anh chị trong BHD Trung Ương về thăm, nhân dịp các anh chị về Đà Lạt thực hiện Phật sự.
VP.BHD Lâm Đồng
Chia sẻ.

Comments are closed.