Mừng Thọ Chị Phó Trưởng Ban – Ban Hướng Dẫn TƯ GĐPT Việt Nam

 

%name
%name
%name
%name
%name
%name

Triều hồi nhật nhật điển xuân y
Mỗi nhật giang đầu tận túy quy
Hữu trái tầm thường hành xứ hữu
Nhân sinh thất thập cổ lai hy…

Như tất cả mọi người, tôi đinh ninh “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” có nghĩa là sống trên đời đến bảy mươi xưa nay hiếm. Cụ Tản Đà dịch câu này như sau “Sống bảy mươi năm đã mấy người?”.

Sáng nay ngày 09.10.2011 (13.9.Tân Mão) ái nữ của Chị Diệu Lãng  đã làm Lễ chúc thọ mừng Mẹ 70 tuổi, chị Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử ViệtNam.

Chủ sám Lễ cầu an Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn, Thượng thủ Hội Đồng cố vấn GĐPT Việt Nam cùng chư tôn Thiền Đức Tu Viện Quảng Hương Già Lam.

Tham dự Lễ cầu An có Huynh Trưởng Như Thật Nguyễn Công Minh, Phó trưởng ban điều hành cùng quý Anh Chị Ủy Viên, Phụ tá Ủy Viên BHD TƯ GĐPT Việt Nam, quý BHD GĐPT Gia Định, BHD Qủang Đức, BQT Phú Lâu Na 4 cùng con cháu Nội ngoại thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu.

Sau Lễ cầu an, tiệc chay thân mật, đậm ấm trong tình thân thương của tổ chức áo lam, Quý Thầy Tuệ Sĩ cùng Thầy Nguyên Giác đến chia vui cùng Chị Diệu Lãng, một Huynh Trưởng đã trọn đòi hy sinh cho tổ chức GĐPT Việt Nam.

VP BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Lễ Báo Ân – Báo Hiếu và Kỷ niệm Chu niên lần thứ 45 của GĐPT Phước Khánh (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

Hội thảo Huynh trưởng Thiếu Nam và HTr ngành Đồng GĐPT Bình Thuận

Tâm Lễ

BHD GĐPT Cam Ranh Nhất tâm Cầu Nguyện Anh Cao Đăng Phật Quốc

phuocthanh