Mừng Thọ Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu

Như giọt nước hư không
nhẹ nhàng vào khe suối
theo sông dài rong ruổi
ra biển thời mênh mông

Anh Chau 90z

Bài khác nên xem

Họp mặt Ngành Nữ GĐPT Đồng Nai

nhuanphap

Bản Tin Số 1: Lễ Nhập Quan HT Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

phuocthanh

BHD GĐPT Khánh Hòa Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Thánh Tử Đạo Nữ Huynh Trưởng Nguyên Thường Đào Thị Yến Phi

phuocthanh