Mừng Thọ Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu

Như giọt nước hư không
nhẹ nhàng vào khe suối
theo sông dài rong ruổi
ra biển thời mênh mông

Anh Chau 90z

Bài khác nên xem

Khóa Gỉai Trình Luận Văn Bậc Lực Kỳ VI

phuocthanh

Lễ Phủ Kỳ – Lễ Truy Thăng

datthinh

BHD Gia Định: Phân ưu

nhuanphap