Mừng Thọ Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu

Như giọt nước hư không
nhẹ nhàng vào khe suối
theo sông dài rong ruổi
ra biển thời mênh mông

Anh Chau 90z

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng phân ưu

nhuanphap

Lễ Khánh Thành Chùa Linh Quang

phuocthanh

Khánh Hoà: Khai mạc trại Huấn luyện Sơ cấp Lộc Uyển 17

nhuanphap