Mẫu Thiệp Xuân Di Lặc (9)

Mưa nhẹ bay lên thềm năm mới

ba ngàn thế giới lại vào xuân

đại địa khai hoa lòng phới phới

trăm kiếp nghìn đời nhiệm ý  xuân

Đức Quảng

Bài khác nên xem

Những tượng Phật cổ xưa của Việt Nam

phuocthanh

Phù Hiệu Trung Thu – GĐPT Khánh Trà Bình Thuận

ducquang

Đại tháp Sanchi, đỉnh cao của nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ

phuocthanh