Mẫu Thiệp Xuân Di Lặc (9)

Mưa nhẹ bay lên thềm năm mới

ba ngàn thế giới lại vào xuân

đại địa khai hoa lòng phới phới

trăm kiếp nghìn đời nhiệm ý  xuân

Đức Quảng

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Hướng về Đại lễ Phật đản PL 2557

nhuanphap

Mẫu Thiệp Xuân 7

ducquang

360 Hình Ảnh Tôn Tượng Phật Kính Mừng Phật Đản (phần 1)

phuocthanh