Mật Thư Căn Bản (tiếp)

 • Mật thư 11 :

Khóa: Đức Thích Ca  ném bát sữa xuống sông và nguyện nếu ta chứng đạo thì cái bát này sẽ……

Bản tin : FAUHC – JIAT – JPWAG – AR

Hướng dẫn : Bát sữa mà Đức Phật ném xuống sông khi Ngài quyết tâm thiền định dưới cội bồ đề đã trôi ngược dòng sông nên khi đọc mật thư phải đọc ngược từ chữ cuối lên chữ đầu .

Bản tin là :”GAWPJ TAIJ CHUAF” ¦ “GẶP TẠI CHÙA”

 • Mật thư 12:

Khóa: BI TRÍ DŨNG

Bản tin : TNI – UWH – WTR – HGM – HAN – OSA – OBA – ESF – WCC – AR

Hướng dẫn : Đánh số thứ tự cho các nhóm chữ trong bản tin .

TNI(1) – UWH(2) – WTR(3) – HGM(4) – HAN(5) – OSA(6) – OBA(7) – ESF(8) – WCC(9)

                     Đánh số thứ tự cho từ chìa khoá theo thứ tự A B C…. nếu có 2 chữ cái trùng nhau thì chữ đứng trước mang số thứ tự nhỏ hơn ( B1     I4    T8     R7     I5     D2     U9     N6     G3 )

                     Xếp các nhóm chữ thành hàng dọc theo số thứ tự tương ứng với số thứ tự chìa khoá

 • Mật thư 13 :

Khóa: Niệm danh hiệu Bổn Sư

Bản tin: Phật Phát – Thích về – Mâu trí – Sư trở – Ni xuất -Nam hãy – Ca vị – Mô tải – Bổn thương -AR

 Hướng dẫn : Sắp xếp các cặp từ trong bản tin theo đúng thứ tự trong câu niệm “ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” ta sẽ có nội dung của bản tin .

Bản tin là: “Hãy tải thương về vị trí xuất phát “

 • Mật thư 14:

Khóa: Chặt đôi thanh sắt để đặt đường ray

Bản tin:  HATNU – OFIVI – AR

Hướng dẫn: Chia đôi văn bản và xếp thành 2 đường song song như đường ray như sau:

Bản tin là:” MAATJ THUW OWR TREEN CAAY CAO” ¦ “MẬT THƯ TRÊN CÂY CAO”

 • Mật thư 16

Khóa: Trôn ốc ly tâm

Bản tin :

 • Mật thư 17:

Khóa: 135……..642

Bản tin: T M N H R I G J A – AR

Hướng dẫn: Đọc theo thứ tự được ghi trên chìa khoá. Bắt đầu từ hai đầu vào giữa .

Bản tin là: “TAMJ NGHIR” ¦ “TẠM NGHỈ”

 • Mật thư 18 :

Khóa: …531246…

Bản tin: S E I J O H O I H E U – AR

Hướng dẫn: Gần giống mật thư trên (mật thư 18) ta đọc theo thứ tự đựoc ghi trên chìa khoá . Nhưng khoá này được đọc từ trong ra . chữ cái ở giữa bản tin là chữ cái đầu tiên.

Bản tin là: “HOOIJ HIEEUS” ¦ “HỘI HIẾU”

3/ Mật thư thuộc hệ thống ẩn dấu:

 • Mật thư 19 :

Khóa: Một chết một sống

Bản tin: AHWOAAFFJTXIBNZVVUAI – AR

Hướng dẫn: bỏ 1 chữ lấy 1 chữ ta sẽ có nội dung bản tin.

Bản tin là : “HOAF TIN VUI” ¦ “HOÀ TIN VUI”

 • Mật thư 20:

Khóa: Đầu đuôi

Bản tin: Đến không ai mở cổng

              Trường hợp này về ngay

              Sau này sẽ có lúc

              Họp sức làm cho xong.

Hướng dẫn: Lấy chữ đầu và cuối của mỗi câu .

Bản tin là: “Đến cổng trường ngay sau lúc họp xong”

 • Mật thư 21:

Khóa: Mực vô hình

Dạng mật thư này dùng mực vô hình để viết bản văn, ta phải áp dụng phản ứng hoá học để mật thư hiện hình. Ví dụ:

 1. Nước trái cây( chanh, cam, hành, đào ….) š hơ lửa
 2. Nước đường, mật, sữa š hơ lửa
 3. Nước Coca Cola š hơ lửa
 4. Phèn chua š hơ lửa
 5. Nước cơm, cháo š teinture d’ iode (thuốc sát trùng màu nâu )
 6. Sáp, xà phòng š tráng nước
 • Mật thư 22:

Khóa: Tiếng lóng

Bản tin: Áng rí – ề vì – ại trị – ật thị – ớm sí – AR

Hướng dẫn: sử dụng tiếng lóng

Bản tin là: “Ráng về trại thật sớm”

+ Trên đây chỉ là 3 dạng mật thư cơ bản, ngoài ra còn 1 số dạng mật thư khác và 1 số mật thư được kết hợp bởi nhiều dạng khác nhau tạo sự phong phú trong mật thư.

       Những mật thư trên đây không chỉ có 1 chìa khoá như đã giới thiệu mà tuỳ vào sự sáng tạo của người chơi có thể có rất nhiều khoá khác nhau cho 1 dạng mật thư.

BBT Sưu tầm và biên soạn bổ sung

 

Bài khác nên xem

Mật Thư Dạng Thay Thế và Biến Thể

ducquang

Mật Thư Ngành Đồng – Biến Thể từ Morse

ducquang

Mật thư ngành Đồng: Dạng “Chuồng heo”

ducquang