Lý tưởng của Huynh trưởng

 

( Tài liệu Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I – A Dục

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2001 – PL.2545 )

 

Lý tưởng là điều, là con đường tươi sáng, cao đẹp nhất mà mình phải mất công tìm kiếm, lựa chọn để hướng đến, theo đuổi đến cùng. Lý tưởng rất cần thiết cho con người, nhất là thanh niên, vì sống mà không có lý tưởng, không biết mình làm gì, đi đâu, về đâu, giống như ngựa không cương, như thuyền không hướng, cuộc sống thật vô ích, nhàm chán.

Đối với chúng ta, người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, khi đến với Gia Đình Phật Tử, không phải vì danh lợi, vì tình cảm riêng tư, nhưng vì chúng ta đã thấy điều gì cao đẹp ở Gia Đình Phật Tử, một điều gì thiêng liêng đáng tôn thờ, theo đuổi và phụng sự, hơn là sống bơ vơ lạc lỏng trong cuộc đời ô trọc nầy. Như vậy chúng ta đã lựa chọn lý tưởng cho chúng ta.

I. LÝ TƯỞNG CỦA CHÚNG TA

Điều 2, chương thứ Nhất của Nội quy Gia Đình Phật Tử Việt Namvề mục đích đã ghi : “Đào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật tử chơn chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”. Xét như vậy chúng ta thấy Lý tưởng của người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử chúng ta phải theo đuổi, phụng sự là :

–    Phụng sự Đạo pháp.

–    Phụng sự Dân tộc.

–    Phụng sự con người.

1. Phụng sự Đạo Pháp :

Cuộc đời nầy vốn đã ô trược, bất công đau thương cộng thêm văn minh vật chất ngày càng tiến bộ, khiến cho cuộc đời lại thêm bi thảm, chết chóc. Ngọn lửa si mê, sân hận cố chấp lại càng bốc cao. Trong thảm trạng nầy, không có gì đủ năng lực để dập tắt ngọn lửa hung tàn đó, không có gì có thể thổi vào một luồng sinh khí, một hương thơm để làm giảm đi phần nào nổi đau khổ của nhân sinh, ngoài Giáo lý Phật đà, đã ra đời hơn 2.500 năm mà ánh sáng ngày nay vẫn còn rực rỡ, hương thơm vẫn còn ngào ngạt. Trong ý hướng làm đẹp cuộc đời, không gì bằng chúng ta phải làm thế nào cho Đạo Pháp ngày càng phát huy, lan rộng, vì chỉ có Đạo Phật đến đâu thì tình thương mới thể hiện, hòa bình mới ló dạng ở đó.

2. Phụng sự Dân tộc :

Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử là một công dân. Một Huynh trưởng có tư cách, có thiện chí là một công dân xứng đáng. Chúng ta có bổn phận xây dựng Đạo pháp như thế nào thì cũng phải thiết tha phụng sự quốc gia dân tộc như thế đó.

Trong phạm vi tôn giáo và tổ chức, người Huynh trưởng có nhiệm vụ giáo dục Thanh, Thiếu, Nhi, đào tạo cho Quốc gia, dân tộc những công dân yêu nước, biết giữ vững và đề cao truyền thống, tinh thần dân tộc. Người công dân yêu nước hết lòng phụng sự Quốc gia dân tộc trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, nhất là không làm điều gì tác hại cho Quốc gia và sỉ nhục cho đất nước.

Chúng ta biết chứng tỏ lòng tri ân sâu xa các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước, xây bờ, tạo cho mình một nền văn hóa riêng biệt. Người Huynh trưởng biết gợi lên lòng tri ân đó nơi mọi người, nhất là nơi đàn em mình đang đào luyện. Để bảo vệ tinh thần dân tộc, người Huynh trưởng phải tự mình không bao giờ có hành vi hay tư tưởng vọng ngoại, vong bản, nô lệ và cũng xây dựng tinh thần đẹp đẽ đó cho đàn em của mình nữa.

3. Phụng sự con người :

Như trên chúng ta đã nói là người Huynh trưởng có lý tưởng phụng sự Đạo pháp. Đó chỉ là một cách nói, vì con người sinh ra không phải để phụng sự Đạo Pháp, mà chính Chánh pháp khai sinh nhằm mục đích phụng sự con người, để giác ngộ con người, hoán chuyển cảnh đời đau khổ, ô trược nầy thành thế giới an lành, tịnh độ, trong đó con người được hưởng hạnh phúc, an vui, tự tại.

Vì vậy trong phạm vi trách nhiệm, người Huynh trưởng có nhiệm vụ giáo dục Thanh, Thiếu, Nhi (tức con người) trở thành những con người xứng đáng đúng nghĩa. Người Huynh trưởng căn cứ trên giáo điển, giáo pháp làm phương tiện để hoàn thành mục đích giáo dục. Luôn luôn ghi nhớ mình phụng sự con người, nên phải biết tôn trọng hoàn toàn nhân vị của từng em mà mình đang hướng dẫn.

II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN LÝ TƯỞNG

Lý tưởng của chúng ta cao cả, đẹp đẽ thực, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện được lý tưởng của chúng ta ?

–    Trước hết chúng ta phải có một đức tin vững chắc vào Đức Phật, vào giáo lý của Ngài. Có tin vững chắc chúng ta mới mạnh dạn tiến bước trên đường phụng sự Đạo pháp được, nếu không chúng ta sẽ bị thối chuyển trước muôn ngàn lý thuyết đang tranh giành ảnh hưởng.

–    Phải tu học để tiến bộ. Thực hiện những điều đã học vào đời sống thường nhật. Đó là phương tiện hoằng hóa, giáo dục hữu hiệu và sâu đậm ý nghĩa nhất.

–    Đem sinh hoạt Gia Đình Phật Tử hòa mình vào xã hội, vào quần chúng trong mục đích đồng sự, lợi hành để chuyển hóa chúng sanh.

III. KẾT LUẬN

Nhìn lại quá khứ và nhận xét hiện tại, chúng ta có thể hãnh diện và lại càng tin tưởng thêm con đường Lý tưởng chúng ta đi. Với Lý tưởng cao đẹp, một sứ mệnh thích hợp với tuổi trẻ và người dân Việt yêu đạo, yêu nước. Chúng ta, người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử sẽ phải cố gắng bằng mọi cách, thể hiện cho mình một cuộc sống Lý tưởng đẹp đẽ, để làm tròn sứ mệnh phụng sự Đạo Pháp, xây dựng Quốc gia và dẫn dắt Đàn em vậy.

Bài khác nên xem

Thi vượt bậc

datthinh

Tiểu Sử Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh: Khai mạc Trại Lộc Uyển – khóa 15/2017

Huệ Quang GĐPTVN