Ca khúc LỜI TÂM ƯỚC – Sáng tác của anh Tâm Huy và Tâm Vương

 

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Bốn Phương Chim Về – Đức Quảng

ducquang

Như giọt trăng sao

phuocthanh

PHÓNG SANH HAY SÁT SANH

nhuanphap