Lễ tưởng niệm và di quan cố HT cấp Dũng Quảng Tuấn Nguyễn Đình Tân

Lúc 7 giờ ngày 6/3/2018 nhằm ngày 19 tháng giêng năm Mậu Tuất.
Lễ di quan cố HT cấp Dũng Quảng Tuấn NGUYỄN ĐÌNH TÂN đã được cử hành. Đại diện Hội Đồng cấp Dũng, BHD T.Ư, phái đoàn các BHD : Khánh Hòa, Ninh Thuận, Cam Ranh. Kom Tum, Gia Định, BHD -Hội đồng cấp Tấn, cấp Tín, BHT các đơn vị trong tỉnh Lâm Đồng trong niềm thương tiếc đã tiển đưa Anh đến nơi an nghĩ cuối cùng.
Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 5/3/2018, lễ tưởng niệm và truy tán công đức đã được Hội đồng cấp Dũng và ban tang lễ thực hiện.
 Thượng Tọa Thich Nguyên Hiền, thành viên BTT Hội đồng Giáo Giới chứng minh.
Tham dự có Hội đồng cấp Dũng, đại diện BHD T.Ư, BHD các tỉnh, BHD và Huynh trưởng các đơn vị trong  tỉnh Lâm Đồng.
Tại lễ tưởng niệm đã tuyên đọc Bảng Tán Dương Công Đức của Hội đồng GIáo Giới và trao gởi đến gia đình tang gia.
Thượng Tọa chứng minh đã có lời khai thị cho Chơn linh, lời nhắc nhủ cho tang gia thanh tịnh để nguyện cầu cho Chơn linh được siêu sanh tịnh độ.
Tạm biệt Anh, người Huynh trưởng mà trong suốt cuộc đời đã cống hiến cho tổ chức GĐPT Việt Nam.
Nguyện cầu mười phương Chư Phật phóng quang tiếp độ Chơn linh Anh được nương nhờ cửa Phật để rồi hội nhập lại cõi Ta Bà tiếp tục sứ mệnh của người Áo Lam.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Pháp Thoại: Xuân và tâm lực bồ đề

Linh Nguyên

Hình ảnh Kỳ thi vượt bậc Liên quận 2 – 9 – Thủ Đức

nhuanphap

Các BHD tỉnh, thị chúc mừng Chu niên 50 năm GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn

Huệ Quang GĐPTVN