Lễ Thu Kỳ , cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên

Từ sáng sớm ngày 25.11.2012 .Tất các các Lam viên từ khắp nơi đổ về đường Cách Mạng Tháng 8, tiễn đưa linh cửu cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên về nơi yên nghĩ cuối cùng tại Nghĩa trang Đa Phước Huyện Bình Chánh-TpHCM.

4giờ 00 phút: Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường-Trưởng Ban Hướng Dẫn, Anh Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng-Phó Trưởng Ban, Chị Diệu Quỳnh Dương Thị Mai- Phó Trưởng Ban, Chị Diệu Hạnh Phạm Thị Dung-Tổng Thư Ký, Chị Nguyên Phương Vũ Thị Lan- Uỷ Viên Nghiên Huấn, Anh Như Mậu Đỗ Ngọc Diệp- Uỷ Viên Tổ Kiểm, Chị Điệu Hạnh Đỗ Thị An nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn cùng một số Anh Chị Uỷ viên, phụ tá Uỷ viên cùng BHT các Đơn vị Gia Đình Phật Tử trực thuộc.

Ban tổ chức Tang lễ đang điều động một số Huynh Trưởng và Đoàn sinh, làm nhiệm vụ thu kỳ và bưng các lẵng hoa.

4giờ 30 phút: Thượng Toạ Sám chủ cùng Gia đình cáo đạo lộ,  cáo đạo lộ  có ý nghĩa xin hộ đàng cho đám táng được yên ổn thuận lợi. Sau đó chị Tổng Thư Ký đã điều động tám(8) Huynh Trưởng vào đứng hai bên linh cửu.

5giờ 00 phút: Chư tôn đức cử hành nghi lễ truyền thống Phật giáo,  cung thỉnh hương linh và Linh cửu  cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân  Thiên thăng thượng giá.

Hoa Sen, Cấp Hiệu, Lư hương, Bài vị, di ảnh và linh cửu cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên được di chuyển  trong âm vang tiếng niệm Phật của chư Tăng Phật tử.

Dẫn đầu đoàn Di quan là Hoa tươi; tiếp theo là bàn tôn trí bàn Phật, Hai Huynh Trưởng Cấp Tín bưng Hoa Sen và Cấp Hiệu, kế tiếp là quý Anh Chị trong thường vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, bàn phan triệu, các con cháu thỉnh bát hương – bài vị  và di ảnh, kế tiếp là linh cửu cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên, đi theo sau là bà con thân tộc, bạn bè, thân hữu.

5giờ 50 phút: Lễ thu kỳ  bắt đầu

Sau phần nghi Lễ hạ huyệt, chào Kỳ Hiệu Sen Trắng. Lời tiễn biệt của Anh Trưởng ban tổ chức Tang lễ “… Vĩnh biệt cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên, một Phật tử thuần thành, một Huynh trưởng gương mẫu đã  trọn đời Phụng sự cho đạo Pháp và dân tộc, trung kiên với Tổ chức đến hơi thở cuối cùng…”

Anh Trưởng ban tổ chức Tang lễ đã trao kỳ hiệu Sen trắng cho Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn. Anh đã nghẹn ngào trao lại kỳ hiệu cho gia đình mà trọn cả cuộc của Anh Nguyên Kiên đã sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ.

Cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên đã tấm gương sáng cho nhiều thế hệ Huynh Trưởng noi theo

Vp BHD GĐPT Quảng Đức sài Gòn

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng: Phân ưu

nhuanphap

BHD.GĐPT Đà Nẵng thành kính phân ưu

Khấp báo: HTr cấp Dũng Quảng Tuấn – Nguyễn Đình Tân quá vãng

nhuanphap