Lễ tấn phong Cấp Dũng GĐPT Việt Nam.

Khâm thừa lời chứng minh và phú chúc Phật sự của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ cho Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam: “Kế thừa Tâm ấn của Lịch đại Tổ sư, với bản thệ hoằng pháp lợi sanh. Hội Đồng Tăng Già nay chứng minh, và phú chúc sự nghiệp truyền thừa cho Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam nhiệm vụ Giáo dưỡng các thế hệ thanh thiếu đồng niên Việt Nam trưởng thành trong Chánh pháp, để phục vụ Đạo pháp và Dân tộc, vì sự an lạc và hưng thịnh của Dân tộc trong cộng đồng nhân loại”.

Rạng sáng ngày 13/01/2024 (nhằm ngày mồng 3 tháng Chạp năm Quý Mão – PL 2567), trước Đại Hùng Bửu điện chùa Phật Ân. Dưới sự chứng minh của Chư tôn Hoà thượng trong Ban Chấp sự Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ; Chư tôn Hòa thượng, Thượng toạ trong Ban thường trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam. Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam long trọng cử hành lễ tấn phong Cấp Dũng cho 7 Huynh trưởng Cấp Tấn tân thăng:

1. Huynh trưởng : NGUYỄN NGỌC CHÂU, Pháp danh Quảng Lạc, Pháp tự Quang An;
2. Huynh trưởng : TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG, Pháp danh Đạt Thịnh, Pháp tự Phước Hòa;
3. Huynh trưởng : HỒ CHÍ CƯỜNG, Pháp danh Quảng Dũng, Pháp tự Đức Năng;
4. Huynh trưởng : NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYÊN, Pháp danh Đức Trang, Pháp tự Phước Nghiêm;
5. Huynh trưởng : NGUYỄN THỊ SÔ, Pháp danh Tâm Bản, Pháp tự Phước Tâm;
6. Huynh trưởng : NGUYỄN KHẮC THÀNH, Pháp danh Nguyên Quả, Pháp tự Phước Thục;
7. Huynh trưởng : PHAN ĐÌNH TOÀN, Pháp danh Chánh Định, Pháp tự Phước Tịnh.

Tất cả Huynh trưởng được tấn phong Cấp Dũng lần lượt phát nguyện trước Tam Bảo, chí thành trong ý niệm Cấp Dũng là phương tiện hóa thành để hướng tâm về bảo sở.

 

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI III

Bài khác nên xem

Khánh Hòa: Trại họp bạn Ngành Nữ GĐPT toàn tỉnh

nhuanphap

Thông tư về Lễ tang của Đức cố trưởng lão Hòa thượng THÍCH ĐỒNG TÂM

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh Nhiệm Kỳ 2012 – 2016 Họp Phiên Đầu Tiên

phuocthanh