Bản Tin Số 9: Lễ Phúng Viếng Của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam

Lễ Viếng của Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam

 Thừa Ủy nhiệm của Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, thay mặt Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại đức Tăng Ni Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh. Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh, Trú trì Vĩnh Minh tự viện quang lâm Tang trường phân Ưu cùng tang gia hiếu quyến, chia buồn cùng BHD Trung ương GĐPT VN, BHD GĐPT Ninh Thuận.

Sau phần niệm hương bạch Phật, Thượng tọa đã có đôi lời với Tang gia hiếu quyến cùng toàn thể Lam viên : “ Cả cuộc đời Anh Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ hơn 70 năm tận trung với tổ chức áo lam, mặc dù trãi qua biết bao khó khăn của cuộc đời, trãi qua vô vàn khó khăn của bao cuộc chiến trên đất nước này nhưng Anh vẫn vận dụng được tất cả những gì học được ở giáo pháp của Phật để đưa vào cho tổ chức GĐPT VN. Anh đã đào tạo bao lớp thế hệ kế thừa, đem ánh sáng Như Lai vào đời, phụng sự cho chánh pháp và dân tôc. Đối với gia đình riêng Anh luôn là người Ông, người cha, người chồng mẫu mực. Hôm nay mặc dù Anh ra đi, chúng ta sắp sửa chia tay Anh, nhưng không bao giờ mất Anh. Anh luôn hiện hữu trong bao lớp thế hệ Huynh trưởng tại hàng hôm nay. Anh vẫn còn đó với tổ chức Áo Lam thân yêu … ”. Thượng tọa niêm hương chú nguyện, cầu nguyện chơn linh Cố Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyễn Khắc Thọ, pháp danh Thị Đề, pháp tự Phước Sơn cao đăng Phật quốc. Tiếp đến Thượng tọa ghi sổ tang lưu niệm.

VP BHD Trung Ương GĐPT ViệtNam.

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

Bài khác nên xem

THÔNG ĐIỆP VESAK LHQ 2018 CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC ANTÓNIO GUTERRES Thích Trừng Sỹ dịch

phuocthanh

Văn Nghệ: Mẫu Thiệp Xuân 2

ducquang

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tập, cấp Tín

Tâm Lễ