Lễ Kỳ Siêu – Lễ Húy Nhật Lần Thứ 35 Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

Tối nay vào lúc 19h30 ngày 27.9.2011. BHD Quảng Đức tổ chức tụng kinh cầu siêu tại tư gia Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn ở đường Điện Biên Phủ. Từ ngày anh mãn phần cho đến nay, đến ngày Húy nhật BHD Qủang Đức thường xuyên đến nay đã 35 năm, mặc dù thế sự có nhiều đỗi  thay, nhưng những tấm lòng của các Anh Chị đối với Anh Nguyên Y đáng trân trọng. Gia Đình rất vui mừng hàng năm cũng có rất nhiều Huynh trưởng đến đốt nén tâm hương nguyện cầu chơn linh của anh Vãng sanh lạc Quốc.

VP BHD QUẢNG ĐỨC

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đảnh lễ Đại lão Hòa Thượng ân sư

phuocthanh

(Gia Định) Lễ chu niên lần thứ 20 của GĐPT Đức Liên

nhuanphap

Ấn Độ: Ấn hành bộ kinh Phật cổ quý hiếm

phuocthanh