Lễ Kỳ Siêu – Lễ Húy Nhật Lần Thứ 35 Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

Tối nay vào lúc 19h30 ngày 27.9.2011. BHD Quảng Đức tổ chức tụng kinh cầu siêu tại tư gia Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn ở đường Điện Biên Phủ. Từ ngày anh mãn phần cho đến nay, đến ngày Húy nhật BHD Qủang Đức thường xuyên đến nay đã 35 năm, mặc dù thế sự có nhiều đỗi  thay, nhưng những tấm lòng của các Anh Chị đối với Anh Nguyên Y đáng trân trọng. Gia Đình rất vui mừng hàng năm cũng có rất nhiều Huynh trưởng đến đốt nén tâm hương nguyện cầu chơn linh của anh Vãng sanh lạc Quốc.

VP BHD QUẢNG ĐỨC

Bài khác nên xem

Lễ di quan cố HTr cấp Tấn Đồng Hữu-Hồ Văn Nghĩa

Tâm Lễ

BHD GĐPT Gia Định: Cáo Tang HTr Đồng Trí – Nguyễn Ngọc Hải

nhuanphap

Tài Liệu Cuộc Vận Động Bình Đẳng Tôn Giáo 1963

ducquang