Lễ húy nhật lần thứ 9 Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM CHÂU – NGUYỄN TRƯNG


Vào lúc 14 giờ 30 hôm nay, 21.11.2012 (nhằm ngày mồng 08 tháng 10 năm Nhâm Thìn), Thường vụ BHD.GĐPT Cam Ranh cùng các đơn vị GĐPT Phước Hải, GĐPT Phước Khánh đã đến tư gia cố HTr cấp Dũng Tâm Châu – Nguyễn Trưng để dâng hương tưởng niệm, nhân ngày húy kỵ lần thứ 9 người Anh Cả của GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm.
Đại Đức Thích Quảng Hậu – cố vấn Giáo lý của GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh, sám chủ buổi lễ.

Chị Diệu Xuân Nguyễn Thị Kim Xuyến – hiền thê của anh Tâm Châu – người nữ HTr thọ nhận cấp Tín đầu tiên tại Cam Ranh (năm 1968), và cũng là Phó Trưởng ban ngành nữ   BHD Cam Ranh nhiệm kỳ đầu tiên (1967). Đến nay, dù tuổi cao sức yếu, Chị vẫn sát cánh sinh hoạt với GĐPT Phước Khánh trên cương vị Đoàn Trưởng Đoàn Oanh Vũ Nữ  kiêm Thủ quỹ đơn vị.

Chị Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh dâng lời  cảm niệm, bày tỏ niềm tri ân và tình cảm tha thiết của Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm đối với người Anh đã hiến trọn đời mình phụng sự  cho lý tưởng Áo Lam, xây dựng nền móng vững chắc cho phong trào GĐPT tại Cam Ranh trong suốt 35 năm qua (1968 – 2003).

Đại Đức chứng minh lâm nghi lễ kỳ siêu. Toàn thể Lam viên hiện diện nhất tâm cầu nguyện chân linh Anh Tâm Châu cao đăng Phật quốc, phù trợ cho Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm vượt qua mọi chướng duyên, hòa hợp, thanh tịnh, yêu thương nhau để dũng tiến trên đường phụng sự lý tưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
Buổi lễ tưởng niệm, kỳ siêu cố HTr cấp Dũng Tâm Châu – Nguyễn Trưng hoàn mãn lúc 17 g 30 cùng ngày.
VĂN PHÒNG BAN HƯỚNG DẪN CAM RANH

Bài khác nên xem

Hiệp kỵ GĐPT Lâm Đồng

nhuanphap

Thư của Hòa thượng Ân sư THÍCH MINH TÂM

Huệ Quang GĐPTVN

Kỷ niệm 10 năm thành lập Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

phuocthanh