Lễ Húy Nhật Lần Thứ 35 Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

 Sáng nay tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Gia đình của Anh Nguyên Y cùng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 35 của Anh Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn Phó trưởng ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, đệ nhất Trưởng ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô Sài Gòn (nay là BHD Quảng Đức ), phụ tá Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN, Thượng Tọa Trú trì Tu Viện Quảng Hương Già Lam chủ sám Lễ kỳ siêu cùng chư tôn thiền đức, Ái nữ Anh Nguyên Y cùng BHD TƯ GĐPT VN dâng hương cúng dường chư Phật, nguyện cầu chơn linh Anh Nguyên Y siêu sanh tịnh độ  hội nhập ta bà cùng Anh Em Áo Lam thực hiện mục đích Lý tưởng.

Sau đó Thượng tọa Trú trì cùng chư Tăng tiến linh, âm điệu trầm bổng của Thượng tọa mà năm xưa Anh Nguyên y có giọng trầm bổng khi dạy bài tán Phật cho Trại sinh AnoMaNiLien năm 1973 .

Gia đình thiết Lễ cúng dường Trai tăng cầu khẩn xin chư tôn thiền đức, nhứt cú, nhứt kệ, cứu bạt minh đồ, cho chơn linh nương nhờ oai thần Tam bảo tốc xã mê đồ, siêu sanh tịnh độ.

Buổi thọ trai trong gia đình cùng anh Em áo lam rất đầm ấm, tưởng nhớ lại những đóng góp của Anh Phó Trưởng Ban đối với tổ chức GĐPT Việt Nam.

VĂN PHÒNG BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Chư Tôn Thiền Đức viếng Tang

phuocthanh

Lễ Truy Thăng cấp Tấn Cho Cố Huynh Trưởng Tâm Trí Nguyễn Thái Cường

phuocthanh

GĐPT Gia Định: Đêm văn nghệ cúng dường Phật đản

nhuanphap