Lễ húy nhật cố Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh

Ngày 28/3/2018 nhằm ngày 12/2 năm Mậu Tuất lễ húy nhật Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh, Ân sư của Gia đình Phật Tử Việt Nam.Lễ húy nhật được tổ chức tại Vĩnh Minh Tự Viện.
Phái đoàn đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận, BHD GĐPT tỉnh Lâm Đồng đã thành tâm đảnh lễ trước Giác Linh Hòa Thượng, nhân ngày Húy nhật lần thứ 14.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ thọ cấp Tập và cấp Tín – năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Hiệp kỵ năm Mậu Tuất – 2018

phuocthanh

HTr Diệu Hồng – Cam Thị Hằng Nga chia sẻ tình Lam

Huệ Quang GĐPTVN