Lễ húy nhật cố Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh

Ngày 28/3/2018 nhằm ngày 12/2 năm Mậu Tuất lễ húy nhật Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh, Ân sư của Gia đình Phật Tử Việt Nam.Lễ húy nhật được tổ chức tại Vĩnh Minh Tự Viện.
Phái đoàn đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận, BHD GĐPT tỉnh Lâm Đồng đã thành tâm đảnh lễ trước Giác Linh Hòa Thượng, nhân ngày Húy nhật lần thứ 14.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Sinh hoạt Trại kỷ niệm ngày Hạnh của ngành nữ GĐPT Thanh Sơn (BHD Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

Đại Hội Huynh Trưởng Giữa Nhiệm Kỳ GĐPT Quảng Đức – 08.01.2012

phuocthanh

BHD Gia Định: Trại Dũng liên quận 2 – 9 – Thủ Đức

nhuanphap