Lễ húy nhật cố Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh

Ngày 28/3/2018 nhằm ngày 12/2 năm Mậu Tuất lễ húy nhật Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh, Ân sư của Gia đình Phật Tử Việt Nam.Lễ húy nhật được tổ chức tại Vĩnh Minh Tự Viện.
Phái đoàn đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận, BHD GĐPT tỉnh Lâm Đồng đã thành tâm đảnh lễ trước Giác Linh Hòa Thượng, nhân ngày Húy nhật lần thứ 14.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Cung An Chức Sự – Ban Tổ Chức Tang Lễ – Chương trình tang lễ HTr cấp Dũng Tâm Huy Phan Đình Thăng

Huệ Quang GĐPTVN

Khúc cây xuôi dòng

phuocthanh

Nhớ Thầy Tuệ Sỹ (cảm xúc của HT Minh Tâm qua 7 tuần thất)

Huệ Quang GĐPTVN