Home » Lễ Cung Tiễn Kim Quan – Trà Tỳ Kim Thân Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Lễ Cung Tiễn Kim Quan – Trà Tỳ Kim Thân Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

(NHẤP VÀO ĐƯỜNG LINKE DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM BẢN TIN)

https://gdptthegioi.net/2020/02/le-cung-tong-kim-quan-tra-ty-_duc-truong-lao-hoa-thuong-thich-quang/

Bài khác nên xem

Trại sinh Chúng Lục Tổ – Vạn Hạnh VII phân ưu

nhuanphap

Lễ Hiệp Kỵ năm Giáp Ngọ – PL.2558 của GĐPT Cam Ranh

phuocthanh

Khóa Gỉai Trình Luận Văn Bậc Lực Kỳ VI

phuocthanh