Lễ cung nghinh Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn thăng thượng giá

Theo như chương trình tang lễ, vào lúc 6h00 ngày 03/12/2017 nhằm ngày 16 tháng 10 năm Đinh Dậu; nghi thức Phát hành được cử hành.

Buổi lễ trang nghiêm được đặt dưới sự chủ sám của HT Thích Huệ Ấn; HT Thích Toàn Châu, HT Thích Toàn Đức đương vi chấp lệnh.

Âm điệu ai thiền của nghi lễ Phật giáo đất Xuân kinh cung tiến Giác linh đức Trưởng lão trước giờ khiển điện di quan.

Đúng 7h00, lễ truy điệu Hòa thượng Viên chủ được cử hành. Hiện diện tại Giác linh đường là chư tôn Trưởng lão Hòa Thượng thuộc các tông môn pháp phái, chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng – Ni nhị bộ đồng hộ niệm.

Hòa Thượng Thích Đức Thanh – Phó trưởng ban tổ chức tang lễ, đại diện môn phái Tổ đình Báo Quốc cung tuyên tiểu sử, tán dương công hạnh hoằng dương chánh Pháp của đức Cố Trưởng lão Hòa Thượng.

Thay mặt Ban tổ chức cùng môn đồ Pháp quyến, HT Thích Nguyên Giác – Trú trì Quảng Hương Già Lam dâng lời cảm tạ, niệm ân chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng – Ni đã hoan hỷ quang lâm, đảnh lễ, tổ chức, hỗ trợ lễ tang Hòa Thượng Viện chủ.

Hòa Thượng Sám chủ cử hành nghi thức Triệt linh sàn, cung thỉnh Giác linh thăng thượng giá.

Đoàn cung nghinh kim quan được dẫn đầu bằng kiền chùy, khay lễ, đoàn dâng hoa, HT đệ nhất chấp lệnh, chư tôn Hòa Thượng hiện tiền, ban kinh sư, Hòa thượng Sám chủ, HT đệ nhị chấp lệnh, đoàn nhã nhạc bát âm, đoàn bê tích cung nghinh, linh mô cùng kim quan đức Trưởng lão.

Tiếng niệm Phật trầm hùng vang vọng đất Quảng Hương để kính tiễn chân bậc Long tượng dời gót ngọc đến đài hỏa táng Phúc An Viên thực hiện nghi lễ Trà tỳ.

Ban biên tập kính giới thiệu hình ảnh buổi lễ được diễn ra tại Quảng Hương Già Lam.

Ban Biên Tập


Ảnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Phước cúng dường trường hạ

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai tổng kết Phật sự năm 2013

nhuanphap

Vòng Tay Áo Lam (Hỗ trợ học phí cho HTr & ĐS có hoàn cảnh khó khăn)

phuocthanh