Lễ chung thất Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ

(GĐPT Việt Nam) Sáng chủ nhật ngày 14/01/2018 (nhằm ngày 28/11/Đinh Dậu), tại tu viện Quảng Hương Già Lam, Chư tôn đức tại tu viện cùng Chư tôn đức môn đồ pháp quyến long trọng tổ chức lễ chung thất cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn, viện chủ tu viện Quảng Hương Già Lam, Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ, Ân sư của Gia đình Phật tử Việt Nam.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm có Chư tôn đức giáo phẩm Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, chư Đại đức ni tại các tòng lâm, tự viện,…

Phái đoàn Chư tôn đức Ân sư GĐPT Việt Nam có Chư tôn đức trong Hội đồng Tăng già Bản thệ, Chư tôn đức Hội đồng Giáo giới quang lâm chứng minh và tham dự. Thành phần Lam viên tham dự gồm có: Quý Huynh trưởng Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng; BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới; BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; BHD GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại; Ban Chấp hành Đoàn Cựu Huynh trưởng; BHD các Tỉnh thị; Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPT Gia Định.

Sau phần nghi lễ cúng ngọ, cung tiến Giác linh do Hòa thượng Thích Huệ Tâm làm Sám chủ, Hòa thượng Thích Toàn Châu – Đệ nhất chấp lệnh, Hòa thượng Thích Toàn Đức – Đệ nhị Chấp lệnh cùng Chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành pháp sự. Chư tôn đức đã niêm hương tưởng niệm trước Giác linh đài của Trưởng lão Hòa thượng, tưởng nhớ công hạnh của ngài.

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Chơn nguyên là thành viên Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng thống, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

Đối với tổ chức GĐPTVN, Hòa thượng luôn dành tình yêu thương bảo bọc, chở che cho tổ chức GĐPT Việt Nam truyền thống vượt qua nội ma ngoại chướng. Hòa thượng đã cùng Chư vị Tôn Đức công bố Bản Thệ Tăng Già làm nơi quy ngưỡng cho tứ chúng, đồng thời kiến lập Hội đồng Tăng già Bản Thệ, Hội đồng Cố vấn Giáo Hạnh GĐPTVN, tác thành mọi phật sự của GĐPTVN trên toàn thế giới. Bằng công hạnh và đức độ cao vời, ân thâm nghĩa trọng, Chư tôn thiền đức đã cung thỉnh Ngài đăng lâm pháp tịch Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản Thệ từ năm 2012 cho đến ngày viên tịch.

Ảnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

Video: Lễ Dâng Hương Tưởng Niệm – Tiểu Tường Đức Cố Trưởng Lão HT Thích Đức Chơn

Huệ Quang GĐPTVN

Khóa Hội thảo và Bồi dưỡng Ủy viên, Phụ tá Ủy viên Ngành Thiếu toàn quốc

nhuanphap

Dân chủ Tự do

nhuanphap