Lễ chung thất cố Hoà Thượng Ân Sư

Tối nay vào lúc 18h30 ngày 18.10.2012, tháp tùng với BĐD GĐPT Miền Quảng Đức, BHD GĐPT Gia Định, BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, còn có Anh Nguyên Hoành Lê Văn San Phó trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam đến Thiền viện Vạn Hạnh, đảnh lễ cố Hoà Thượng thượng Minh hạ Châu nhân ngày chung thất trai tuần của Hoà Thượng Ân Sư.

Những năm tháng cuối thập niên 70, khi thiền viện Vạn Hạnh còn mang tên Viện nghiên cứu Phật học Vạn Hạnh, thiền viện trước đây là Lôi Vũ Trường được Viện Đại Học Vạn Hạnh mua lại, trong thời gian này anh chị em Gia Định và Quảng Đức thường xuyên đến sinh hoạt và phụ giúp Viện trong việc di chuyển sắp xếp lại tài liệu, kinh sách, báo chí từ Đại học Vạn Hạnh mang về Thiền viện Vạn Hạnh, mỗi lần Lễ lượt: Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo; GĐPT Quảng Đức giúp Viện sắp xếp bàn ghế để Hoà Thượng thuyết giảng, làm sân khấu đển trình diễn văn nghệ, bán canteen và giữ xe, sau lễ phải thu dọn, làm vệ sinh vì lúc bấy giờ quý Thầy ở Thiền Viện rất ít. GĐPT Quảng Đức sinh hoạt đến năm 1979 rời khỏi Viện cho đến bấy giờ.

Ngày trở về Viện là ngày Hoà Thượng Ân sư viên tịch, BHD GĐPT Gia Định và BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn được Hoà Thượng Thích Chơn Nguyên thay mặt Ban Tổ chức tang lễ  và môn phong Pháp phái giao nhiệm vụ tiếp lễ và trật tự, Thầy nhớ rất rõ từng anh chị: Anh San, Anh Nghệ, Anh Châu Cường, Chị Lan mặc dù có thời gian xa cách hơn 30 năm, Thầy rất sung sướng những anh chị năm xưa hiện nay vẫn còn sinh hoạt với GĐPT Việt Nam.

Đảnh lễ Hoà Thượng Ân Sư chúng tôi ngậm ngùi tưởng nhớ có những đêm Ôn ngồi dịch kinh đến 2,3giờ sáng, nhưng sáng sớm vẫn thấy Ôn cầm chổi quét sân chùa, một điều bình dị lạ thường mỗi buổi chiều Ôn đi bộ từ trên lầu xuống ăn cơm được dọn ở bàn đá kê sau hàng hiên của chùa.

Càng nhớ Ôn chúng con nguyện trọn đời tận trung với GĐPT Việt Nam.

Vp BĐD  Miền Quảng Đức

Bài khác nên xem

Đợt thăm viếng của Phái đoàn Ngành Đồng, BHD TƯ

datthinh

Lễ tổng kết Phật sự năm 2014 và sinh hoạt tất niên của GĐPT Từ Ân (BHD Cam Ranh)

BHD GĐPT Quảng Nam – Thư Cảm Ơn!

Linh Nguyên