Lễ phát chứng chỉ Bậc Trì Khóa 12 – BHD Lâm Đồng

Ngày 07.01.2012 BHD Lâm Đồng đã tiến hành Lễ Cấp chứng chỉ cho 29 học viên trúng cách lớp Phật pháp Bậc Trì khóa 12.

Lớp Phật pháp Bậc Trì khóa 12 được khai khóa ngày 20.02.2010, chương trình học trong 2 năm theo chương trình của BHD Trung Ương ban hành, đồng thời để giúp cho các Huynh trưởng học viên bổ sung kỷ năng cầm đoàn. Ban điều hành lớp đã tổ chức những kỳ trại bồi dưỡng kỹ năng lều trại, điều hành sinh hoạt, tập các bài hát sinh hoạt v.v…

Tin từ VP BHD Lâm Đồng.  

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức ngày truyền thống Dũng

nhuanphap

Bản tin cuối cùng Lễ Tang : Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lớp Bồi Dưỡng Kỹ Năng Hướng Dẫn HĐTN – Cắm Hoa Cho HTr Nữ Phật Tử Và Thiếu Nữ.

Tâm Lễ