Lễ phát chứng chỉ Bậc Trì Khóa 12 – BHD Lâm Đồng

Ngày 07.01.2012 BHD Lâm Đồng đã tiến hành Lễ Cấp chứng chỉ cho 29 học viên trúng cách lớp Phật pháp Bậc Trì khóa 12.

Lớp Phật pháp Bậc Trì khóa 12 được khai khóa ngày 20.02.2010, chương trình học trong 2 năm theo chương trình của BHD Trung Ương ban hành, đồng thời để giúp cho các Huynh trưởng học viên bổ sung kỷ năng cầm đoàn. Ban điều hành lớp đã tổ chức những kỳ trại bồi dưỡng kỹ năng lều trại, điều hành sinh hoạt, tập các bài hát sinh hoạt v.v…

Tin từ VP BHD Lâm Đồng.  

 

Bài khác nên xem

Gia Đình Phật Tử Tri Ân Ni Sư Như Thị Thất

ducquang

Lễ Húy Nhật lần thứ 20 cố Hòa Thượng thượng Tâm hạ Hướng- Viện chủ chùa Vạn Phước( Sài Gòn) – Ân sư GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Lễ Truy Thăng Cấp Dũng

datthinh