Lễ phát chứng chỉ Bậc Trì Khóa 12 – BHD Lâm Đồng

Ngày 07.01.2012 BHD Lâm Đồng đã tiến hành Lễ Cấp chứng chỉ cho 29 học viên trúng cách lớp Phật pháp Bậc Trì khóa 12.

Lớp Phật pháp Bậc Trì khóa 12 được khai khóa ngày 20.02.2010, chương trình học trong 2 năm theo chương trình của BHD Trung Ương ban hành, đồng thời để giúp cho các Huynh trưởng học viên bổ sung kỷ năng cầm đoàn. Ban điều hành lớp đã tổ chức những kỳ trại bồi dưỡng kỹ năng lều trại, điều hành sinh hoạt, tập các bài hát sinh hoạt v.v…

Tin từ VP BHD Lâm Đồng.  

 

Bài khác nên xem

Hình ảnh trại Dũng liên quận 12 – Hóc Môn (BHD Gia Định)

nhuanphap

Quang cảnh trước và sau cơn bão Nari (Bão số 11)

nhuanphap

Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới lần thứ 3 – năm 2014