Home » Kinh Thắng Man –  Giảng sư: HT Thích Thái Hòa

Kinh Thắng Man –  Giảng sư: HT Thích Thái Hòa

Tu Học Bậc Lực Huynh Trưởng GĐPT VN tổ chức tại Thiền viện Tuệ Quang (24.11.2018)

Đề Tài: Kinh Thắng Man – Giảng sư: HT Thích Thái Hòa

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 3/2019

Tâm Lễ

Phật Hóa Gia Đình

phuocthanh

Tương lai Gia Đình Phật Tử Việt Nam – HT Thích Thái Hòa

Linh Nguyên