Kinh Thắng Man –  Giảng sư: HT Thích Thái Hòa

Tu Học Bậc Lực Huynh Trưởng GĐPT VN tổ chức tại Thiền viện Tuệ Quang (24.11.2018)

Đề Tài: Kinh Thắng Man – Giảng sư: HT Thích Thái Hòa

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức thi bậc Lực năm 2014

phuocthanh

Tiểu sử Anh Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai; Điếu văn tưởng niệm của Tổ chức GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

Ý Nghĩa Hình Tượng Hộ Pháp Giới Thần Trong Đại Giới Đàn Trong Phật Giáo Bắc Truyền

phuocthanh