Kinh Thắng Man –  Giảng sư: HT Thích Thái Hòa

Tu Học Bậc Lực Huynh Trưởng GĐPT VN tổ chức tại Thiền viện Tuệ Quang (24.11.2018)

Đề Tài: Kinh Thắng Man – Giảng sư: HT Thích Thái Hòa

Bài khác nên xem

12 Lời Xưng Tán Cẩn Bái Đức Phật Thích Ca Mưu Ni

ducquang

Tôn giả A NAN (Ananda)

phuocthanh

Ngành Nữ Phật tử BHD Trung ương GĐPT Việt Nam họp mặt Ngành Nữ Phật tử miền Liễu Quán

Huệ Quang GĐPTVN