Kính mừng Phật Đản PL.2566 – DL.2022

KỶ NIỆM LẦN THỨ 2646 NGÀY ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT THỊ HIỆN ĐẢN SINH.

* Chúng con tâm thành Khánh chúc:
– Chư tôn Hòa thượng Hội đồng Tăng Già Bản Thệ; Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni nhị bộ Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam; Chư tôn thiền đức Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh Ban Hướng dẫn GĐPT các tỉnh/thị; Chư tôn thiền đức Cố vấn Giáo hạnh các Đơn vị GĐPT trên toàn quốc:
PHÁP THỂ KHINH AN, TUỆ ĐĂNG THƯỜNG CHIẾU.
* Kính chúc:
– Lam viên GĐPT các cấp trong nước và trên Thế giới; Quý vị Phụ huynh của Lam viên GĐPT; Quý vị Ân nhân Bảo trợ; Quý vị Cảm tình viên:
SÁU THỜI ĐỀU AN LÀNH, VÔ LƯỢNG TINH TẤN, PHẬT SỰ VIÊN THÀNH.

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Bài khác nên xem

Hình ảnh: Tang lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Lương Phương tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Báo Đáp Ân Thầy – Thích Pháp Bảo

phuocthanh

Tiểu sử Htr cấp Dũng Nguyên Ngộ Trần Quang Hải

phuocthanh