BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM TỔ CHỨC KHOÁ HƯỚNG DẪN “CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT ONLINE”

Thừa hành tinh thần Văn thư số 22.024/HDTƯ/PTB-ĐH, ngày 04.3.2022 của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, “V/v Hướng dẫn cách tổ chức và thực hiện: Hội họp – Tu học – Sinh hoạt – Lễ lược – Phật sự qua các ứng dụng trực tuyến cho các BHD tỉnh, thị trên toàn quốc”. Ban Tổ chức đã phối hợp với nhóm biên tập của BHD.GĐPT Gia Định để hoàn chỉnh tài liệu Chuyên đề “HƯỚNG DẪN CÁCH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN: HỘI HỌP – TU HỌC – SINH HOẠT – LỄ LƯỢC – PHẬT SỰ TRỰC TUYẾN”, kịp thời chuyển đến BHD các tỉnh, thị để Lam viên nghiên cứu trước.Tổng hợp được Danh sách 120 HTr tham dự Hội luận online từ 15 BHD: Thừa Thiên, Quảng Nam 2, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Cam Ranh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đak Lak, Đồng Nai, Biên Hoà, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Định, Quảng Đức Sài Gòn và BĐH Tây Nam Phần. 09 BHD không đăng ký tham dự, gồm: Đà Nẳng, Quảng Nam 1, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đak Nông, Bình Phước và BCH Cựu HTr TƯ.

Từ 7g30 ngày 20.3.2022, hiện diện tại phòng họp Zoom có 98/120 HTr,  gồm thành phần như sau:

          + Ban Tổ chức: 05/06 thành viên: Đạt Thịnh Trương Hùng Cường, Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân, Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Nguyên Tường Hoàng Văn Xuân, Nhuận Pháp Trần Nguyễn Nhị Lâm. Vắng anh Nguyên Hùng Lê Võ Quốc Oai (bệnh duyên).

        + Thuyết trình viên: 05/06 HTr thuộc BHD Gia Định: Chúc Hoài Trương Quang Bảo, Hoằng Nhân Đỗ Vũ Bá, Nhuận Anh Lê Thị Nguyệt Minh, Nghiêm Cao Đặng Thị Hải Yến, Tâm Tuệ Hùng Lê Hoàng Bảo. Vắng: Như Hạnh Nguyễn Thị Huỳnh Như.

         + Hội thảo viên: 88/108 HTr trực thuộc 15 BHD trên toàn quốc. Vắng 20 HTr.

Mặc dù điều kiện kỹ thuật còn bị hạn chế, nhưng quý Anh, Chị kỹ thuật viên thuộc BHD.GĐPT Gia Định đã cố gắng chuẩn bị và thực hiện rất tốt phòng họp trên ứng dụng Zoom.

– Dưới sự chủ toạ của HTr cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó Trưởng ban Điều hành BHD.TƯ GĐPT Việt Nam, lễ khai mạc Hội luận trực tuyến “Chuyên đề Online: Hội họp – Tu học – Sinh hoạt – Lễ lược – Phật sự qua các ứng dụng trực tuyến cho các BHD tỉnh, thị trên toàn quốc”, diễn ra ngắn gọn nhưng không kém phần trang nghiêm. HTr Đạt Thịnh Trương Hùng Cường – Trưởng BTC – điều hành phần nghi thức lễ hành chánh; HTr Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân – Phó TB Ban Tổ chức – trình bày mục đích, ý nghĩa của Phật sự “Tổ chức hướng dẫn và thực hiện Chuyên đề online”.

Thay mặt BHD.TƯ GĐPT Việt Nam, HTr Nguyên Hoành Lê Văn San tán thán Lam viên BHD.GĐPT Gia Định đã hỗ trợ nhiệt tâm, nhiệt tình cho BHD.TƯ trong việc biên soạn tài liệu và kiến lập phòng họp trên hệ thống zoom; tán thán tinh thần của tất cả HTr Hội thảo viên thuộc BHD các tỉnh, thị đã hưởng ứng tham gia Phật sự hôm nay. Anh kỳ vọng HTr Hội thảo viên sẽ cố gắng tiếp thu các đề tài trong Chuyên đề online hôm nay hầu ứng dụng tại địa phương việc ứng dụng phương thức sinh hoạt, tu học trực tuyến trên nền tảng Zoom, Google Meet…. Đây là phương tiện khả thi nhất trong tình hình dịch bệnh hiện tại để duy trì mạng mạch của tổ chức, gìn giữ ngọn lửa Lam GĐPT trong mỗi Lam viên. Tuy nhiên, sinh hoạt trực tuyến cần phải có kế hoạch tổng thể của từng BHD, để các hoạt động sinh hoạt, lễ lược sao cho phù hợp với tình hình hiện tại…

HTr Đạt Thịnh Trương Hùng Cường – Trưởng BTC – một lần nữa niệm ân Lam viên trực thuộc BHD.GĐPT Gia Định trong một thời gian ngắn nhưng đã tận tâm tận lực biên soạn công phu tập Tài liệu “HƯỚNG DẪN CÁCH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN: HỘI HỌP – TU HỌC – SINH HOẠT – LỄ LƯỢC – PHẬT SỰ TRỰC TUYẾN”,  trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp”. Thay mặt BTC, anh uỷ nhiệm cho các HTr Thuyết trình viên triển khai nội dung Hội luận hôm nay.

– Tiếp đó, HTr Nhuận Pháp Trần Nguyễn Nhị Lâm cùng với các HTr Thuyết trình viên lần lược truyền đạt 5 đề tài: Lễ Phật – Lễ Đoàn, Tu học, Sinh hoạt – trò chơi, Tổ chức thi vượt bậc, Các ứng dụng trong sinh hoạt Online.

Sau hơn 4 giờ Hội luận, thành quả Phật sự được ghi nhận như sau: 

 – Sự chuẩn bị nội dung của BTC rất đầy đủ. Đề tài rộng, nhiều phương thức phù hợp với sinh hoạt trong thời điểm hiện tại, đã bổ trợ cho các BHD Tỉnh thị kỹ năng cơ bản về cách thức tổ chức tu học và các bộ môn sinh hoạt, lễ lược trên hình thức online, theo đúng với tinh thần chỉ đạo của BHD.TƯ.

– Ban biên soạn của BHD.GĐPT Gia Định đã kỳ công biên soạn tài liệu và nhiệt tình trong thuyết trình hướng dẫn.

– HTr của 15 BHD tham dự đã lắng nghe hướng dẫn và tham gia ý kiến sôi nổi. 

– Phòng họp trực tuyến đạt yêu cầu về âm thanh và hình ảnh.

– BTC ghi nhận các đóng góp ý kiến của Hội thảo viên và sẽ bổ sung trong Tài liệu, thêm các phần căn bản để chuyển lại đến các BHD Tỉnh Thị làm Tài liệu sử dụng.

Khoá hướng dẫn “Chuyên đề sinh hoạt online” do BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức đã hoàn mãn, kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày 20.3.2022.

Bài khác nên xem

Lễ tưởng niệm và di quan cố HT cấp Dũng Quảng Tuấn Nguyễn Đình Tân

phuocthanh

Lễ mừng Khánh tuế Anh Cả Nguyên Tín-Nguyễn Châu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT CamRanh thăm viếng GĐPT Từ Ân

phuocthanh