(GĐPT Gia Định) Hình ảnh khoá tu bát quan trai kỳ II

Hình ảnh khoá tu bát quan trai kỳ II của GĐPT Gia Định, tổ chức ngày 15/12/2013 tại Ni viện Như Thị Thất.

Bài khác nên xem

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

nhuanphap

SINH HOẠT HẬU TRẠI HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

Hội Dũng 2012, GĐPT Gia Định – Tu viện Toàn Giác

Áo Lam