(GĐPT Gia Định) Hình ảnh khoá tu bát quan trai kỳ II

Hình ảnh khoá tu bát quan trai kỳ II của GĐPT Gia Định, tổ chức ngày 15/12/2013 tại Ni viện Như Thị Thất.

Bài khác nên xem

Bản Tin Số 5 : Lễ Phúng Viếng Của BHD Ninh Thuận

phuocthanh

BHD GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC THI KỂ CHUYỆN NGÀNH ĐỒNG ONLINE

Tâm Lễ

Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng – BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Truy Tán Công Đức

phuocthanh