(GĐPT Gia Định) Hình ảnh khoá tu bát quan trai kỳ II

Hình ảnh khoá tu bát quan trai kỳ II của GĐPT Gia Định, tổ chức ngày 15/12/2013 tại Ni viện Như Thị Thất.

Bài khác nên xem

Lễ tưởng niệm và Truy tán công hạnh Htr cấp Dũng GĐPT VN Nhật Hồng NGUYỄN ĐỂ

Linh Nguyên

Lễ Tổng Kết Phật Sự Năm 2012 Của GĐPT Phước Khánh

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang