Khóa Gỉai Trình Luận Văn Bậc Lực Kỳ VI

Khóa Gỉai Trình Luận Văn Bậc Lực Kỳ VI

Ngày 01.01.2012 tại Chùa Phước Long – Cam Ranh. Được sự hoan hỉ tạo thuận duyên của Thầy Trụ Trì, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Khóa Giải trình luận văn bậc Lực kỳ VI. Tham dự có 49 Huynh Trưởng học viên bậc Lực năm thứ 5 đã hoàn thành luận văn kết khóa, được Hội đồng xét duyệt thông qua. Kỳ giải trình luận văn lần này tập trung vào 6 bộ kinh Đại thừa: Pháp Hoa, Kim Cang, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Duy Ma Cật và Thiện Sinh.Đạo tràng Lam viên vui mừng cung nghinh Thượng Tọa Thích Hạnh Từ – cố vấn giáo lý GĐPT VN và Đại Đức Thích Giác Không – cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh.Thân lâm chủ tọa Hội đồng xét duyệt có quý anh trong BHD Trung Ương : Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương – Ủy Viên Nghiên Huấn – Chủ tịch Hội đồng xét duyệt  giải trình luận văn hoàn tất Bậc Lực; Huynh Trưởng  Nguyên Lễ Trần Công Lộc – Ủy viên Nam Oanh Vũ BHD TƯ – Phó Chủ tịch HĐ xét duyệt; Huynh trưởng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng – Phụ tá UV Nghiên Huấn – Thư ký Hội Đồng.Các Ban Hướng Dẫn : Cam Ranh, Lâm Đồng, Khánh Hòa đã cử đại diện tham dự.Qua hơn 8 giờ tu học nghiêm túc, Khóa giải trình Luận văn bậc Lực kỳ VI  thành tựu tốt đẹp, hoan hỉ Đạo tình Thầy Trò, Anh Em.

VP BHD Cam Ranh

 

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh Nhiệm Kỳ 2012 – 2016 Họp Phiên Đầu Tiên

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tặng nhà tình lam

Tâm Lễ

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu hội thảo huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập

Tâm Lễ