KHỔ HẠNH CHUYÊN TU NỐI THẠNH HẠT GIỐNG PHẬT

5287936925_f661dd4505_oAnh chị em kính mến!

Chúng ta ai cũng biết nhân sinh vô thường bốn đại khổ không, năm uẫn vô ngã, sanh tử bùng cháy khổ não bất tận, thế nhưng vừa thức dậy là lao vào cuộc sống để mong cầu tài sản công danh địa vị, không biết mình là ai sống để làm gì thác sẽ đi đâu? Mình kể lại kinh “KHỔ HẠNH ĐẦU ĐÀ CA DIẾP” để ACE có dịp nghiền ngẫm.

Tại vườn Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn khuyên ngài CA DIẾP: “Thầy quá già có thể trụ một nơi, với uy tín đạo hạnh của thầy đàn na tín thí sẽ đến cúng dường cho thầy”. Nhưng ngài Ca Diếp từ chối vì rằng: “Hạnh khất thực là hạnh diệu lạc nhất vì tánh ham ưa y thực sẽ biếng nhác tham thiền, thánh chúng ngày một giảm, chùa chiền giảm sút, kinh tạng ít lưu bố, thất lạc. Một ít ham hưởng phước sanh thiên, hết phước lại đọa lạc”. Phật dạy:

Lành thay, thầy là một người bạn tốt làm phước điền cho muôn đời. Ta nhập diệt hơn ngàn năm. Tỳ kheo trên đời trể nải việc tu hành, chẳng thích nơi am cỏ thanh vắng, ưa trang hoàng phát huy chùa cảnh, đắm trước y thực ngon đẹp, ĐÀN VIỆT DỐC TÂM ĐI LÊN, TỲ KHEO ĐỌA LẠC ĐI XUỐNG, CẠO BỎ RÂU TÓC MÀ LẬP GIA NGHIỆP NGAY TRONG CHÙA CHIỀN, TAY TRÁI ÔM CON TRAI, TAY PHẢI ÔM CON GÁI ĐÀN HÁT LOẠN TƯỞNG. Phải nhớ chư hành vô thường, nào có bền lâu. Phật phó chúc chánh pháp cho ngài Ca Diếp và A Nan hai người phải ghi nhớ, lưu bố không để dứt mất.

Hai thầy quỳ chấp tay xin Phật nói rõ hơn. Phật dạy: “TRONG NHÂN THIÊN HAI THẦY LÀ KẺ HỘI ĐỦ NỐI DÒNG PHÁP VÌ CA DIẾP TIẾP TỤC TỒN TẠI CHO ĐẾN KHI ĐỨC DI LẶC TÔN PHÂT RA ĐỜI MỚI NHẬP DIỆT. A NAN HƠN HẲN CÁC THỊ GIẢ CHƯ PHẬT QUÁ KHỨ VÌ NHƯ LAI CHƯA NÓI ĐÃ HIỂU. DO VẬY HAI THẦY GHI NHỚ VÂNG LÀM”.

Rất mong ACE quan tâm và có xu hướng rõ rệt cuộc đời mình, sống lợi ích cho mình, cho nhân thiên và tích cực góp phần báo đền PHẬT ÂN ĐỨC vậy./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Xá lợi – Một bí ẩn chưa được khám phá

phuocthanh

Di Lặc Hạ Sanh

phuocthanh

Mối Quan Hệ Thầy Trò Trong Phật Giáo

phuocthanh