KHẤP BÁO: HTr cấp Tín Chúc Hỷ – Phan Duy Khánh từ trần

vector dep 2

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Huynh trưởng cấp Tín PHAN DUY KHÁNH – pháp danh CHÚC HỶ

Sinh ngày 02/02/1970 (Canh Tuất) tại Nha Trang – Khánh Hòa.

– Phụ tá UV Văn nghệ BHD. Trung Ương GĐPT Việt Nam

– Ủy viên Văn nghệ Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh

Vừa tạ thế lúc 8 giờ ngày 25/7/2014  (29/6 Giáp Ngọ) tại chùa Hòa Thành,

(Cam Lâm, Khánh Hòa)

Hưởng dương 45 tuổi.

– Lễ nhập quan, phủ kỳ:  lúc 19 giờ ngày 25/7/2014  (29/6 Giáp Ngọ)

Linh cữu quàng tại Đoàn quán GĐPT Kỳ Viên

(chùa Hòa Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm)

– Lễ truy niệm: lúc 18 giờ ngày 27/7/2014 (01/7 Giáp Ngọ)

– Lễ di quan: lúc 15 giờ ngày 28/7/2014 (02/7 Giáp Ngọ)

Hỏa táng tại nghĩa trang phía Bắc thành phố Nha Trang.

Thành tâm kỳ nguyện hương linh HTr Chúc Hỷ Phan Duy Khánh sớm siêu sanh thoát hóa.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng nguyện cầu chơn linh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh

BHD GĐPT Gia Định: Cáo Tang HTr Đồng Trí – Nguyễn Ngọc Hải

nhuanphap

BHD GĐPT Quảng Nam Kính viếng

phuocthanh