Khánh Hòa: GĐPT hỗ trợ Đại Giới Đàn Quảng Đức

P1050684_Small

Năm nay Đại Giới Đàn tại chùa Tỉnh Hội Khánh Hòa được khai đàn vào các ngày 19-20-21 tháng 9 năm Quý Tỵ nhằm ngày 23/24/25 năm 2013, lấy tên là Đại Giới Đàn Quảng Đức, kỷ niệm ngài Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. (Ngài xuất thân tại Khánh Hòa).

Đáp ứng sự kêu gọi của Hòa Thượng Thích Trí Viên, Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử tỉnh nhà, cũng là Phó Ban Tổ Chức Giới Đàn, với tinh thần phục vụ đạo pháp và cúng dường chư Tăng Ni giới tử các nơi về thọ nhận giới pháp, Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa đã điều động Huynh Trưởng hổ trợ cho Giới Đàn trong việc giữ trật tự suốt thời gian khai giới đàn.

Ngoài Phật sự Giới Đàn, mặc dù là ngày thường, anh chị em Huynh Trưởng tại thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh cũng có mặt trong đêm thắp nến tại tháp Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tín vừa mới kiến tạo để tưởng nhớ đến vị ân sư suốt thời sinh tiền Ngài đã chỉ dạy và giúp GĐPT đứng vững vượt qua các cơn sóng gió, an trụ cho đến ngày nay…

Tâm Kim – Phước Minh
Đại diện Trang Nhà tại Khánh Hòa

Bài khác nên xem

Khấp báo: HTr Cấp Dũng Minh Đăng – Lê Văn Thi từ trần

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2023

Tâm Lễ

Huynh Trưởng Cấp Dũng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh từ trần

phuocthanh