Hướng về Đại lễ Hiệp kỵ năm Nhâm Dần – 2022 của GĐPT Việt Nam

Đàn tràng kiến lập tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

Mùng 7 tháng 3 năm Nhâm Dần (07/4/2022)

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng: Tổ chức lễ thọ cấp năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN

Họp định kỳ Đệ IV/TCN Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

(BHD Gia Định) Khóa bồi dưỡng kỹ năng hành chánh năm 2017

nhuanphap