Hướng về Đại lễ Hiệp kỵ năm Nhâm Dần – 2022 của GĐPT Việt Nam

Đàn tràng kiến lập tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

Mùng 7 tháng 3 năm Nhâm Dần (07/4/2022)

 

Bài khác nên xem

Lễ Chu Niên 60 GĐPT Chánh Thọ

ducquang

Nhạc Karaoke: Lam Ca – Đức Quảng

ducquang

BHD GĐPT Cam Ranh tổ chức Lễ khai khóa tu học HTr – năm 2023

Huệ Quang GĐPTVN