HƯỚNG DẪN

buddha in rain

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một TỔ CHỨC GIÁO DỤC SINH HOẠT TU HỌC CỘNG ĐỒNG dành cho lứa tuổi THANH THIẾU NIÊN con em của TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO và NHỮNG GIA ĐÌNH TIN PHẬT, là phương tiện thiện xảo để ACE Huynh Trưởng và Đoàn Sinh cùng dắt dìu nhau trên đường tu, làm lành lánh ác hướng về quả vị giải thoát giác ngộ, không đặt nặng vấn đề thế trí hình thức ngôn từ. Nên có quan hệ Giáo dục là ĐỒNG HÀNG coi nhau như ACE, dù tuổi tác chênh lệch khá cao. Giáo dục theo phương pháp SINH HOẠT thể hiện nội dung bằng phương tiện ĐA NGÔN NGỮ (Thao tác chân tay âm thanh ánh sáng trò chơi nhân gian v.v. . .) qua sự HƯỚNG DẪN và THỰC HÀNH được ghi trong kinh Rathavinita.N0 26.(a):

“Hướng dẫn người khác thực hành, tự khất thực, hướng dẫn người khác khất thực không mất thời nghi. Tự mình mặc áo vá, hướng dẫn người mặc áo vá. Tự mình tri túc, hướng dẫn người tri túc. Tự mình thiểu dục, hướng dẫn người thiểu dục. Tự mình ưa vắng vẻ hướng dẫn người ưa vắng vẻ. Tự mình giới hạnh đầy đủ, hướng dẫn người giới hạnh đầy đủ. Tự mình thành tự tam muội, hướng dẫn người thành tựu tam muội. Tự mình thành tựu trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, thuyết pháp không mỏi và hướng dẫn người cũng làm được như vậy”.

Có nghĩa mình đã thực tập trải nghiệm và hướng dẫn người khác thực tập trải nghiệm quán biết như mình không lý thuyết suông. Mãn Từ Tử tức ngài PHÚ LÂU NA tôn giả là đệ nhất thuyết pháp, đệ nhất thực hành, đệ nhất hướng dẫn luôn luôn được tôn kính vậy./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Đạo Phật & giải pháp bảo vệ môi trường của Võ Văn Lân

phuocthanh

Tiểu Sử Bồ Tát Di Lặc

phuocthanh

KHAI ĐÀN

nhuanphap