Hướng Dẫn Khải Đạo

Trong phiên bế mạc của khóa Hội thảo về phần hành UBQTHT, Hòa Thượng Thích Minh Tâm, viện chủ chùa Phật Ân, phó Trưởng ban ngoại vụ Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, có kể lại câu chuyện năm 1974, khi thầy là Tổng giám thị Trường Bồ Đề – Phan Thiết, có tham dự một khóa huấn luyện về đề tài “Hướng Dẫn Khải Đạo” do Bộ Giáo Dục tổ chức, nay xin giới thiệu đến quý độc giả nội dung của “Hướng Dẫn Khải Đạo”.

Với chủ trương không gạt bỏ, bởi mọi học sinh đều có năng khiếu riêng, cá tính riêng, hoàn cảnh riêng và học sinh phải chọn lựa những con đường quyết định tương lai: chuẩn bị lên Đại Học hay không, nên chương trình Hướng dẫn và Khải đạo rất hệ trọng trong chương trình giáo dục tổng hợp.

Giáo sư hướng dẫn, khải đạo là một người am hiểu tâm lý giáo dục, ngoài ra còn phải là một người mến trẻ, yêu nghề, đồng thời phải được trẻ kính mến để chúng sẵn sàng tới hỏi ý kiến. Giáo sư này sẽ tìm cách hướng dẫn giúp đỡ mỗi khi trẻ cần tới về mọi vấn đề liên quan đến cá nhân, gia đình và học đường.

Ngoài ra, một hệ thống các giáo sư chủ nhiệm, giáo sư môn Hướng dẫn Đức dục sẽ tiếp tay trong chương trình này.

Hướng dẫn và Khải đạo nằm trong chủ trương cá nhân hoá học đường hay để thực hiện nguyên tắc giáo dục nhân bản.

  1. Mục tiêu chương trình:

– Giúp mọi học sinh hiểu biết và chấp nhận chính con người mình hơn.

– Trợ giúp học sinh thành công qua ba giai đoạn chuyển tiếp chính: Nhập học, từ Đệ Nhất Cấp lên Đệ Nhị Cấp và từ tốt nghiệp bậc Trung học tới những công việc theo đuổi sau này.

– Góp ý kiến với các giáo sư khác khi các vị này cần sự tiếp tay về những vấn đề của học sinh.

– Duy trì sự liên lạc mật thiết giữa học đường và gia đình.

– Góp ý kiến về đường lối giáo dục cũng như những vấn đề của nhà trường.

  1. Những công tác chính yếu:

– Khải đạo.

– Tìm hiểu học sinh.

– Phổ biến tin tức.

– Định vị trí của học sinh.

– Theo dõi và kiểm điểm học  sinh.

– Thích ứng học sinh với hoàn cảnh…

  1. Những hoạt động hướng dẫn theo từng cấp

Cấp 6:

– Tổ chức chương trình hướng dẫn học đường cho học sinh và phụ huynh.

– Điều khiển những buổi hướng dẫn tập thể cho học sinh mới nhập học, giúp học sinh quen với  những công tác hướng dẫn.

– Khải đạo cá nhân và tập thể.

Cấp 7:

– Giúp học sinh chọn môn nhiệm ý cho cấp tám.

– Điều khiển những buổi hướng dẫn tập thể và thảo luận về sự thích ứng trong học đường và ngoài xã hội.

Cấp 8:

– Nối tiếp chương trình cấp 7.

Cấp 9:

– Điều khiển những buổi hướng dẫn tập thể và thảo luận về những khoá học trong chương trình Đệ Nhị Cấp.

– Thảo luận tập thể về những tin tức, chi tiết liên quan tới những trường kỹ thuật hay thương mại chỉ cần học lực bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp.

– Khải đạo tập thể và cá nhân để trợ giúp học sinh chọn ngành ở lớp 10, chọn môn nhiệm ý.

Cấp 10:

– Kiểm điểm chương trình học, dự tính của mỗi học sinh trong bậc Trung Học Đệ Nhị Cấp.

– Giúp học sinh chọn môn nhiệm ý cho cấp 11.

– Cho học sinh biết chi tiết về vấn đề quân dịch.

Cấp 11:

– Cho học sinh biết những chi tiết về kỳ thi Hoàn Tất Mỹ Mãn lớp 11.

– Cho biết chi tiết về vấn đề quân dịch.

– Khởi sự khai thác và tìm hiểu những mục đích của mỗi học sinh sau khi tốt nghiệp bậc Trung học.

Cấp 12:

– Cho học sinh biết những chi tiết về kỳ thi Thành Chung.

– Điều khiển những buổi hướng dẫn tập thể để cho học sinh biết những tin tức, chi tiết về những trường Cao Đẳng hay phân khoa Đại học, học bổng, nghề nghiệp.

– Thi hành công tác định vị trí.

  1. Những hoạt động hướng dẫn tổng quát.

– Khai triển một hệ thống học bạ tổng hợp hữu hiệu.

– Khải đạo những học sinh kém, gặp trường hợp khó khăn.

– Cộng tác với ban Giám Đốc trong việc phát triển đường lối giáo dục.

– Trợ giúp và cộng tác với những chương trình bổ túc học đường khác của nhà trường.

– Tìm đường hướng và trợ giúp phát triển những chương trình hướng dẫn trong toàn quốc.

(Trích từ Kỷ Yếu THKMTĐ niên khoá 1070-1971 – Phần 2)

 

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Hoài Cảm – Thơ Phan Hồng Liên

ducquang

Lễ Khai Mạc Trại Vạn Hạnh 7 GĐPT Việt Nam

ducquang

BHD Lâm Đồng: Kết khoá trại Lộc Uyển 12

nhuanphap