Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang (Cam Ranh) Mừng Xuân Di Lặc

     Năm mới kính chúc:

–        Vạn sự cát tường

–        An khang thịnh vượng

Huệ Quảng – Nguyễn Phúc Quang

(Cam Ranh)

Bài khác nên xem

Điện Thư Phân ưu của BHD GĐPT Úc Đại Lợi

phuocthanh

Chia buồn cùng gia đình HTr Cấp Tấn Nguyễn Khắc Hà – PTB Ngành Nam BHD Biên Hòa

datthinh

Chúng Nguyên Y – Phú Lâu Na 3: Vãng Sanh Tây Phương

phuocthanh