Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang (Cam Ranh) Mừng Xuân Di Lặc

     Năm mới kính chúc:

–        Vạn sự cát tường

–        An khang thịnh vượng

Huệ Quảng – Nguyễn Phúc Quang

(Cam Ranh)

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Lễ Phát Học Bổng – Vòng Tay Áo Lam

phuocthanh

Phân Ưu của BHD Thừa Thiên

datthinh

GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới kính viếng

ducquang