Htr Hạnh Ngọc – Trần Khánh Như (Huynh trưởng GĐPT Quảng Ðức, Melbourne – Australia) bố thí “mái tóc thề” để góp vào Chửa bệnh ung thư máu

Hình ảnh

 Tiệc Chay Gây Quỹ

giúp người bệnh ung thư bạch cầu

của tổ chức

“Leukeamia Foundation”
tại thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng – Nguyên Nhật Khánh

Bài khác nên xem

BBT GĐPT Đồng Nai họp tổng kết Phật sự năm 2013

nhuanphap

Trại Hạnh Tâm Chánh – Ngành Nữ BHD Cam Ranh

nhuanphap

GĐPT Khánh Đạt tổ chức họp mặt Phụ huynh Đoàn sinh

nhuanphap