Htr Hạnh Ngọc – Trần Khánh Như (Huynh trưởng GĐPT Quảng Ðức, Melbourne – Australia) bố thí “mái tóc thề” để góp vào Chửa bệnh ung thư máu

Hình ảnh

 Tiệc Chay Gây Quỹ

giúp người bệnh ung thư bạch cầu

của tổ chức

“Leukeamia Foundation”
tại thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng – Nguyên Nhật Khánh

Bài khác nên xem

GĐPTVN Trên Thế Giới cứu trợ bão lụt đợt 2 tại Bình Định

nhuanphap

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Lễ tưởng niệm và di quan cố Huynh trưởng cấp Tấn Nhựt Nghĩa Dương Kim Tình

Người Áo Lam

Lễ Tang Hòa Thượng THƯỢNG MINH HẠ KIẾN

phuocthanh