Htr Hạnh Ngọc – Trần Khánh Như (Huynh trưởng GĐPT Quảng Ðức, Melbourne – Australia) bố thí “mái tóc thề” để góp vào Chửa bệnh ung thư máu

Hình ảnh

 Tiệc Chay Gây Quỹ

giúp người bệnh ung thư bạch cầu

của tổ chức

“Leukeamia Foundation”
tại thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng – Nguyên Nhật Khánh

Bài khác nên xem

BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận phúng viếng tang lễ anh Nhật Hồng

nhuanphap

Cáo bạch: Sa di ni Thích Nữ Chủng Quang viên tịch

nhuanphap

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng – năm 2020

Huệ Quang GĐPTVN