Htr Hạnh Ngọc – Trần Khánh Như (Huynh trưởng GĐPT Quảng Ðức, Melbourne – Australia) bố thí “mái tóc thề” để góp vào Chửa bệnh ung thư máu

Hình ảnh

 Tiệc Chay Gây Quỹ

giúp người bệnh ung thư bạch cầu

của tổ chức

“Leukeamia Foundation”
tại thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng – Nguyên Nhật Khánh

Bài khác nên xem

BHD GĐPT BàRịa Vũng Tàu tổ chức Trại Huấn luyện Đội Chúng Trưởng và Đầu Thứ Đàn

phuocthanh

BHD Bình Định: Phân ưu

nhuanphap

BHD GĐPT Cam Ranh Tổ chức sinh hoạt hậu trại Huyền Trang 4 (đợt I) – Lễ Thọ Cấp

phuocthanh