Htr Hạnh Ngọc – Trần Khánh Như (Huynh trưởng GĐPT Quảng Ðức, Melbourne – Australia) bố thí “mái tóc thề” để góp vào Chửa bệnh ung thư máu

Hình ảnh

 Tiệc Chay Gây Quỹ

giúp người bệnh ung thư bạch cầu

của tổ chức

“Leukeamia Foundation”
tại thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng – Nguyên Nhật Khánh

Bài khác nên xem

BHD Bình Định – Thành Kính Phân Ưu

Linh Nguyên

Phù Hiệu Kỷ Niệm 60 Năm GĐPT Ninh Thuận

phuocthanh

Lễ xuất gia của Htr Diệu Hồng-Cam Thị Hằng Nga

nhuanphap