Để chuẩn bị tham dự trại Ngành Đồng Trung Ương tổ chức vào trung tuần tháng 6 năm 2019. BHD Đồng Nai đã ủy nhiệm cho ủy viên ngành Đồng tổ chức Hội thi hát, kể chuyện, vẽ tranh vào ngày 26/5/2019. Về dự Hội thi có 14 đơn vị đăng ký dự thi Hội thi đc khai mạc vào lúc 8giờ, tại chùa Hoa Nghiêm thị xã Long Khánh với sự chứng minh của Đại đức trụ trì, chủ tọa có anh Tâm Từ Ủy viên Nội vụ BHD Đồng Nai và 100 HTr Đoàn sinh ngành Đồng tham dự. 9 giờ bắt đầu thi hát vòng 1, kế chuyện và vẽ tranh. Hội thi diễn ra sôi động và hấp  dẫn. Sau khi ăn trưa tạm nghỉ và13 giờ thì hát vòng 2. Đến 15 giờ Hội thi kết thúc, BTC đã tuyển chọn ra 12 tiết mục trong 3 nội dung thi để phát thưởng trong Lễ bế mạc. 16 giờ dây thân ái và chia tay trong không khí hân hoan
VP. BHD GĐPT Đồng Nai