Hội thao, trò chơi dân gian và buổi sinh hoạt tất niên GĐPT Đức Tâm

tatnien2012_036Ngày sinh hoạt tất niên Nhâm Thìn của đơn vị Đức Tâm được diễn ra với khá nhiều hoạt động… Buổi sáng với chương trình hội thao và các trò chơi dân gian… Buổi lễ Phật trong ngày cuối năm, đơn vị được Sư Cô Cố Vấn Giáo Hạnh đến thăm và chủ lể cho buổi lễ Phật của đơn vị. Sau đó các anh Nguyên Thành thay mặt anh Thư ký GĐ đọc quyết định các đoàn sinh trúng cách trại vượt bậc của đơn vị, lễ Phát Nguyện cho 2 anh Tân huynh trưởng về hổ trợ với vai trò đoàn phó 2 đoàn Oanh vũ và lễ cắt dây lên đoàn cho các em ngành Đồng. Cuối cùng là các gian hàng ẩm thực và các tiết mục văn nghệ tất niên của các đoàn…

Khá nhiệu Phật sự diễn ra trong ngày cuối năm. Một năm với nhiều biến động đến với đơn vị Đức Tâm chúng ta đã khép lại. Một năm mới với nhiều Phật sự đang chờ đón anh chị em Đức Tâm… Kính chúc Sư Cô Cố Vấn Giáo Hạnh, Bác GT, anh LĐT, các anh chị huynh trưởng cùng toàn thể anh chị em áo Lam Đức Tâm cũng như Anh Chị Em Lam Viên một năm mới vạn sự cát tường, tinh tấn dõng mãnh để vượt qua mọi chướng duyên…

Loạt phóng sự hình ảnh khá nhiều, anh chị em vui lòng đợi 1 lát để tải hết hình ảnh xuống…

tatnien2012_001tatnien2012_003tatnien2012_004tatnien2012_007tatnien2012_008tatnien2012_009tatnien2012_012tatnien2012_013tatnien2012_014tatnien2012_016tatnien2012_017tatnien2012_018tatnien2012_019tatnien2012_020tatnien2012_021tatnien2012_022tatnien2012_023tatnien2012_025tatnien2012_026tatnien2012_027tatnien2012_028tatnien2012_029tatnien2012_030tatnien2012_031tatnien2012_032tatnien2012_034tatnien2012_035tatnien2012_036tatnien2012_037tatnien2012_038tatnien2012_040tatnien2012_041tatnien2012_042tatnien2012_043tatnien2012_044tatnien2012_045tatnien2012_047tatnien2012_048tatnien2012_049tatnien2012_050tatnien2012_051tatnien2012_052tatnien2012_053tatnien2012_054tatnien2012_055tatnien2012_056tatnien2012_057tatnien2012_058tatnien2012_059tatnien2012_060tatnien2012_061tatnien2012_062tatnien2012_063tatnien2012_064tatnien2012_065tatnien2012_067tatnien2012_068tatnien2012_069tatnien2012_070tatnien2012_071tatnien2012_072tatnien2012_073tatnien2012_074tatnien2012_075tatnien2012_076tatnien2012_077tatnien2012_078tatnien2012_079tatnien2012_080

– Các gian hàng trò chơi dân gian tại trú xứ. Dự kiến ban đầu tổ chức tại sân Nhà tình thương để chơi cùng với các em bên nhà. Nhưng do có nhiều tổ chức thiện nguyện để chơi cùng các em, nên đơn vị đành chuyển lên phía trên hành đường để tổ chức gói gọn cho các đoàn sinh của đơn vị Đức Tâm

tatnien2012_081tatnien2012_082tatnien2012_083tatnien2012_084tatnien2012_085tatnien2012_086tatnien2012_087tatnien2012_088tatnien2012_089tatnien2012_090tatnien2012_091tatnien2012_092tatnien2012_093tatnien2012_095tatnien2012_096tatnien2012_097tatnien2012_098tatnien2012_099tatnien2012_100tatnien2012_101tatnien2012_102tatnien2012_104

– Giờ lễ Phật đầu ngày do sư cô Cố Vấn Giáo Hạnh làm chủ lễ. Sau đó là các quyết định trúng cách, quyết định huynh trưởng và lễ cắt dây lên đoàntatnien2012_105tatnien2012_106tatnien2012_107tatnien2012_108tatnien2012_110tatnien2012_111tatnien2012_112tatnien2012_114tatnien2012_115tatnien2012_116tatnien2012_118tatnien2012_119tatnien2012_120tatnien2012_121tatnien2012_122tatnien2012_124tatnien2012_125tatnien2012_126tatnien2012_127tatnien2012_128tatnien2012_129tatnien2012_130tatnien2012_131tatnien2012_132tatnien2012_134tatnien2012_135tatnien2012_136tatnien2012_137tatnien2012_138tatnien2012_139tatnien2012_140tatnien2012_141tatnien2012_142tatnien2012_143tatnien2012_144tatnien2012_145tatnien2012_146tatnien2012_147tatnien2012_148tatnien2012_149tatnien2012_150tatnien2012_152tatnien2012_153tatnien2012_155

– Lễ cắt dây lên đoàn. Anh Quảng Tánh hướng dẫn các em thọ nhận 5 điều luật của ngành Thanh – Thiếu…tatnien2012_158tatnien2012_159tatnien2012_160tatnien2012_161tatnien2012_162tatnien2012_163tatnien2012_164tatnien2012_165tatnien2012_166tatnien2012_167tatnien2012_168tatnien2012_169tatnien2012_170tatnien2012_171tatnien2012_172tatnien2012_173tatnien2012_174tatnien2012_175tatnien2012_176tatnien2012_177tatnien2012_178tatnien2012_179tatnien2012_180tatnien2012_181tatnien2012_182tatnien2012_183tatnien2012_184tatnien2012_185tatnien2012_186tatnien2012_187tatnien2012_188tatnien2012_189tatnien2012_190tatnien2012_191tatnien2012_192tatnien2012_193tatnien2012_194tatnien2012_197tatnien2012_198tatnien2012_200

– Các đoàn chuẩn bị gian hàng ẩm thực…tatnien2012_202tatnien2012_204tatnien2012_205tatnien2012_207tatnien2012_208tatnien2012_209tatnien2012_210

– Khai hộitatnien2012_211tatnien2012_213tatnien2012_215tatnien2012_216tatnien2012_217tatnien2012_218tatnien2012_220tatnien2012_221tatnien2012_223tatnien2012_224tatnien2012_226tatnien2012_229tatnien2012_231tatnien2012_232tatnien2012_233tatnien2012_234tatnien2012_235tatnien2012_236tatnien2012_237tatnien2012_238tatnien2012_239tatnien2012_240tatnien2012_242tatnien2012_243tatnien2012_245tatnien2012_248tatnien2012_249

– Chương trình văn nghệ tất niêntatnien2012_250tatnien2012_251tatnien2012_253tatnien2012_256tatnien2012_257tatnien2012_258tatnien2012_259tatnien2012_262tatnien2012_263tatnien2012_264tatnien2012_265tatnien2012_266tatnien2012_267tatnien2012_268tatnien2012_269tatnien2012_271tatnien2012_272tatnien2012_273tatnien2012_274tatnien2012_275tatnien2012_277tatnien2012_278tatnien2012_279tatnien2012_280tatnien2012_281tatnien2012_282tatnien2012_284tatnien2012_286tatnien2012_287tatnien2012_289tatnien2012_290
tatnien2012_292tatnien2012_293tatnien2012_294tatnien2012_291tatnien2012_295tatnien2012_296tatnien2012_299tatnien2012_300tatnien2012_301tatnien2012_302tatnien2012_303

theo trang nhà gđpt đuctam.org

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại Huấn luyện AnomaNiLiên- Tuyết Sơn.

phuocthanh

Chị ơi, có Chúng Kiểu mẫu không ?

phuocthanh

Trại sinh nhật Đoàn Thiếu Nam – GĐPT Đức Chơn

nhuanphap