HOANG TƯỞNG

 

Vừa qua, vào ngày Chủ nhật 20/4/2014 (21-03 Giáp Ngọ) là ngày HÚY NHẬT ĐỨC ĐỆ TAM TĂNG THỐNG GHPGVN THỐNG NHẤT – ĐẠO HIỆU THƯỢNG ĐÔN HẠ HẬU.

Anh chị em Lam viên và Phật tử các giới khắp nơi câu hội về Chùa Linh Mụ – Tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đảnh lễ giác linh và tiến cúng lễ phẩm để tưởng nhớ ân đức cao dày của Ngài đối với Đạp pháp và Dân tộc Việt Nam.

Sau phần nghi lễ và thọ trai, tôi về Chùa Phước Duyên đảnh lễ và vấn an HT Tổng Thư Ký Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam – THÍCH THÁI HÒA. Trong buổi hầu chuyện cùng Thầy gần 30p, Thầy dạy: “CON CÓ BIẾT, HIỆN TOÀN XÃ HỘI ĐANG SỐNG TRONG HOANG TƯỞNG KHÔNG?”.

Thấy tôi ngơ ngác, Thầy liền bảo:
Hiện nay, con người sống ko có cái thật, ko có cái chất, hầu hết là hình thức và hình tướng bên ngoài và không biết xây dựng nội tại bên trong….

– Thiên chúa thì đi lừa dối, lôi kéo tín đồ mà đòi lên THIÊN ĐÀNG là chuyện không bao giờ có!
– Hồi giáo thì khủng bố, giết người mà đòi về với trời, với thánh Allah là chuyện không bao giờ có!
– Xã hội ngày nay đạo đức thì băng hoại, suy đồi, xuống cấp trầm trọng – Nạn tham nhũng, cửa quyền, ăn chặn, xì ke, cướp bóc ngang nhiên xảy ra hằng ngày mà đòi quá độ lên một xã hội cao cấp hơn là chuyện không bao giờ có!
– Giáo hội PGVN thì tranh giành địa vị, danh vọng, đấu đá mà đòi phụng sự một ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CNXH là chuyện không bao giờ có!
– Phật tử đến Chùa còn phì phèo thuốc lá, để đôi dép không ngay ngắn mà đòi trở về với cõi TỊNH ĐỘ là chuyện không bao giờ có!.
– Phật tử không thật chất chịu tu tập mà đòi về với cõi TÂY PHƯƠNG là chuyện không bao giờ có!
– GĐPT VN trước đây đã từng THẬT CHẤT, bây giờ cái THẬT CHẤT đó được còn bao nhiêu? Nếu không con cái THẬT CHẤT thì cũng chỉ là HOANG TƯỞNG……

Con thấy đó, toàn bộ từ trong ra ngoài – Từ cá nhân đến tập thể – Từ con người đến toàn xã hội đều đang sống và làm những việc trong HOANG TƯỞNG.

Là người Phật tử, chúng ta có trí tuệ tu tập, cần nâng cao cái THẬT CHẤT để xóa bỏ cái HOANG TƯỞNG, đó mới là việc cần làm hiện nay của mỗi một người Htr GĐPT VN.

Nguyên Linh

Bài khác nên xem

Con người ý thức với pháp thân mầu nhiệm

phuocthanh

Tiểu sử Đại lão HT.Thích Minh Châu (1918-2012)

phuocthanh

Tâm thư Phật đản PL.2565 của Hội đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN