Hình thức Gia Đình Phật Tử

 

( Tài liệu Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp – Lộc Uyển

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2001 – PL.2545 )

 

I. ĐẠI CƯƠNG :

Tổ chức Gia Đình Phật Tử đã có mặt trên đất nứơc Việt nam trong nữa thế kỷ, một tổ chức có quy cũ, có hệ thống chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, có nội quy. Đương nhiên phải có hình thức thống nhất và được quy định cụ thể.

Trước khi nói đến hình thức, chúng ta cần nắm vững cách tổ chức và điều hành trong cơ cấu Gia Đình Phật Tử.

II. TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH:

Gia Đình Phật Tử ViệtNamcó tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung Ương đến địa phương. Ở Trung ương có một Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thuộc Gia Đình Phật Tử vụ, nằm trong Tổng Vụ Thanh Niên Của Viện Hóa Đạo. Về khu vực được chia làm 8 Miền :

            1. Miền Vạn Hạnh

            2. Miền Liễu Quán

            3. Miền Khuông Việt

            4. Miền Khánh Hòa

            5. Miền Khánh Anh

            6. Miền Huệ Quang

            7. Miền Vĩnh Nhgiêm

            8. Miền Quảng Đức

Mỗi Miền có một đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền để làm trung gian giúp đỡ Ban Hướng Dẫn Trung Ương điều hành các công tác phật sự tại Miền đó.

Mỗi tĩnh ( thị xã ) có nhiều đơn vị Gia Đình có một Ban Hướng Dẫn Tĩnh ( thị xã ) điều khiển và chia làm nhiều Quận. Mỗi Quận có một đại diện làm trung gian để giúp Ban Hướng Dẫn Tỉnh ( Thị xã ) điều hành công tác phật sự tại Quận.

Mỗi đơn vị Gia đình có một Ban Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử và gồm có 4 đến 6 Đoàn  gồm ba Ngành : Thanh, Thiếu Và Oanh Vũ; mỗi ngành có hai giới nam, nữ. Mỗi Đoàn được chia làm 4 Đội, Chúng,  Đàn ( xem bài “ tổ chức Đội, Chúng, Đàn ” )

Ngoài ra, bên cạnh các Ban Hướng Dẫn Trung Ương hay Tỉnh, địa phương còn có Ban Cố Vấn Giáo Hạnh để cố vấn cho Gia Đình Phật Tử về mặt đạo hạnh cũng như về học tập giáo lý và Ban Bảo Trợ để giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần.

III. HÌNH THỨC : 

1.  Sắc phục :

Gia Đình Phật Tử có hai sắc chính :

–   Màu lam : là màu sắc chính.

–   Màu xanh nước biển là màu sắc phụ

Sắc phục Huynh trưởng và Đoàn sinh được qui định thống nhất (1)

2.  Huy Hiệu – Phù hiệu – Cấp hiệu: (2)

a.  Huy hiệu : Hoa sen trắng trên nền xanh lá mạ ngoài có vòng tròn trắng – Các Đoàn sinh chính thức mới được đeo.
b.  Phù hiệu : chức vụ để phân biệt.
c.  Cấp bậc : đã được thọ sau thời gian tu học.

3.  Cờ :

Từ Trung Ương đến đơn vị gia đình đều có cờ được quy định màu sắc thống nhất là màu xanh lục ( mặt phải Huy hiệu Hoa sen và mặt trái tên Đơn vị cấp liên hệ màu trắng ), mỗi Đoàn có cờ Đoàn các cờ này mặt phải thống nhất màu xanh lục và huy hiệu Hoa sen Trắng; mặt trái màu và tên theo Ngành và Đoàn của mình với chữ màu trắng (3).

IV.  KẾT LUẬN :

Với hệ thống tổ chức và điều hành được xây dựng trên những căn bản pháp chế rõ ràng sự tương quan giữa cấp này với cấp khác được minh định theo nghĩa vụ và trách nhiệm.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam ra đời trên 50 năm trải qua bao nhiêu thăng trầm của đất nước, với tinh thần tùy duyên bất biến của Đạo Phật mà tồn tại đến ngày hôm nay. Hình thức lúc đầu còn tùy tiện theo từng tỉnh nhưng càng ngày càng hoàn chỉnh dần cho đến năm 1964 thì hình thức này đã được thống nhất, có quy cũ . Qua mỗi kỳ Đại hội Huynh trưởng sau chỉ thay đổi đôi chút về phù hiệu và cấp hiệu thôi. Hình thức có thống nhất, có quy cũ mới thể hiện được sự mạnh mẽ về tinh thần.

Là huynh trưởng, chúng ta nhận thức điều đó để tự đặt mình vào tổ chức, coi trọng hình thức Gia Đình Phật Tử, không tùy tiện, không xem thường mới có thể giữ vững truyền thống cao đẹp của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 Ghi chú :

(1),(2),(3) có bản mẫu đính kèm ( Sẽ đăng phụ bản Hình thức GĐPT VN ).

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khai mạc Liên trại huấn luyện Anoma-Nilien37- Tuyết Sơn 31

Tâm Lễ

Tổ chức Đội – Chúng – Đàn

datthinh

Cần nhất phải bền chí

datthinh